Mijn naam is Jolanda van Dalen en ik ben 64 jaar.

Ik leef vanaf dat ik in mijn wieg lag een multidimensionaal leven. Als kind heb ik dat een periode lang af gesloten omdat ik daar nog niet mee kon bestaan, maar vele jaren later kon ik dit weer ontsluiten. Ik leef huid aan huid met Al Wat Is! Ik leef een multidimensionaal avontuur dat met de dag interessanter en vreugdevoller wordt.

Jij en ik, mooie lezer, we zijn multidimensionale mensen. Jij en ik dragen een prachtige overkoepelende overziel en daarbinnen omvatten we vele zielen extensies, of te wel parallelle zelven. Deze zelven bestaan allemaal gelijktijdig in het actuele nu-moment, dus samen met de aardse menselijke persoonlijkheid. Ze kunnen zich in een andere dimensie, op een andere tijdslijn, op een andere planeet, binnen een ander sterrenstelsel of ander universum bevinden. Een ander zelf kan een engel zijn, een walvis, een kristal, een buitenaardse, een huisdier, een kristal, een bij. Alles wat je maar kunt bedenken!

Onze multidimensionale werkelijkheid is de sleutel waarmee we doelgericht en daadkrachtig, stap voor stap onze menselijke evolutie vorm kunnen geven.

Als compleet denker en wholistisch hulpverlener ben ik mensen nabij om dit hoger bewustzijn, dit hoger potentieel in zichzelf te gaan herkennen en vrij te geven. Deze weg begint eerst met het opruimen van allerlei oude patronen die niet meer dienend zijn. Zo maken we de weg vrij naar de herkenning, erkenning en acceptatie van het prachtige ware zelf.

Ik ben zowel regulier als alternatief geschoold via intensieve studies. Vanuit het beste van beiden heb ik een nieuwe stroom opgezet binnen hulpverlening en deze vormt een stevig fundament van mijn praktijk. Het is echter het leven zelf waar ik het meest geleerd heb en dat mij voor grote uitdagingen plaatste. Dit op zowel spiritueel als maatschappelijk gebied. En het waren deze uitdagingen die maakten dat ik op weg kon gaan om een soeverein mens te worden!

Een prachtig healingtool wat ik als zeer essentieel ervaar in dit tijdsgewricht is ormus.

Ormus, ook wel 'De Steen der Wijzen' genoemd, is een voedingssupplement op basis van hoogwaardige mono atomaire mineralen waaraan energetische frequenties zijn toegevoegd. Ormus is een prachtige ondersteuning voor jou en mij als trilling wezen. Ormus modelleert de verbinding van ons hart met de pijnappelklier, ondersteunt het immuunsysteem en helpt ons onze lichtkracht op te bouwen en te onderhouden. Ormus is een prachtig hulpmiddel om de brug naar onze eigen multidimensionaliteit te bouwen!

Ieder van ons draagt een unieke belofte voor de nieuwe aarde in zich! En precies het tijdsgewricht waarin we nu leven, met al haar chaos, vormt de grootste uitdaging om die belofte te leren belichamen. We mogen via de brug van compassie en zelf liefde uit iedere strijd om het bestaan  stappen zodat we van aangezicht tot aangezicht komen met wie we als mens werkelijk zijn. We mogen van overleven naar LEVEN gaan nu! Ga jij mee?

We gaan allemaal een eigen unieke weg. Op deze website deel ik mijn weg met jullie.

Tot ziens!

Liefdevolle groet,

Jolanda van Dalen