Een buitenaards multidimensionaal zelf.

In 2008 kwam er een kristallen schedel op mijn pad. Ik gaf hem de naam Azara en er begon een nieuw multidimensionaal avontuur.

Een sterrenwezen.

Vijf jaar later, in 2013, ontmoette ik tijdens een stiltemoment hier thuis een prachtig sterrenwezen. Hij was lang met een intens liefdevol gezicht en een heel groot achterhoofd. Het waren vooral de bijzonder mooie kleuren die indrukwekkend vanuit zijn hele wezen de kamer in straalden, die mij intens raakten! Opvallend was het licht dat uit zijn derde oog scheen. Dit kwam regelrecht mijn derde oog binnen. Ik wist dat ik op dat moment veel informatie mocht downloaden over lichtgeometrie.

 Siriaanse zoon.

In eerste instantie dacht ik dat dit sterrenwezen een gids was, maar hij bleek mijn Siriaanse zoon te zijn uit een parallel leven. Hij was de zoon die zich in november 2012 tijdens een reis naar Egypte, in de Osiris kapel in Abydos, aan mij kenbaar maakte. Ik begreep daar toen helemaal niets van.

De naam die ik heel diep van binnen voelde bij dit sterrenwezen was Aza-Ra. Dus slechts een streepje verschil met de naam van de kristallen schedel. Aza-Ra kwam in mijn leven om me te begeleiden in het herkennen en belichamen van mijn eigen grootsheid, mijn multidimensionaliteit hier op Moeder Aarde.

Healen met Aza-Ra

Twee weken na de ontmoeting met Aza-Ra gaf ik een healing aan een cliënt. Aza-Ra stond tot mijn grote verbazing links naast me aan de behandeltafel. In het parallel leven als zijn Siriaanse moeder stond ´ik´ aan het hoofdeind van de behandeltafel. Ik (in mijn huidige incarnatie als mens Jolanda) had de voeten van de cliënt in mijn handen.

Ik voelde dat mijn handen een volledig andere trilling hadden. Ik gaf een vorm van voetreflexzône-therapie, maar dan net even anders … . Via mijn vingertoppen kwam er een, voor mij nieuwe en prachtige energie in contact met het wezen van de cliënt. Via de meridianen stroomde een prachtig licht binnen. Er kwam ook licht uit mijn derde oog dat een prachtige connectie maakte met de lichtlichamen van de cliënt. Zij kwam bij diepe pijnstukjes terecht en snikte zachtjes. Er ontstond. in co-creatie met iedereen die aanwezig was in de behandelruimte (zichtbaar of onzichtbaar),  een prachtige uitwisseling. Ook het multidimensionaal wezen van de cliënt was hier volledig in betrokken. Er ontstond contact tussen haar en mijn hoger zelven. Een prachtige uitwisseling van lichtgeometrie (= bewustzijn) in co-creatie! Wauw wat een sessie! 

Niet zonder slag of stoot.

Dit hele proces rond de bewustwording van Aza-Ra is niet zonder slag of stoot gegaan. Het ging gepaard met ontkenning en zelfafwijzing. Ik maakte Aza-Ra en zijn moeder groter dan mezelf en vond dat ze meer liefde en wijsheid hadden dan ik in mijn mens-zijn. Ik hield ze een tijdje buiten me.

Aza-Ra en zijn moeder assisteerden mij dus een tijdlang bij het geven van healingsessies en stonden gewoon naast mij aan de behandeltafel. Zichtbaar als helpers buiten mij. Dat gaf een vertrouwd gevoel. Op een gegeven moment waren ze weg en dat riep weerstand op in mijn menselijke persoonlijkheid. Ik miste ze en meende dat ik geen goede healings meer kon geven. Uiteindelijk werd ik me bewust dat ik Aza-Ra en zijn moeder in mijn aardse menselijk ziel mocht integreren. Dat proces vroeg flink wat eigen waarde, maar ik heb uiteindelijk gekozen om hun prachtig hoger bewustzijn in mijn mens-zijn te erkennen! Zo mag ik nu werken vanuit een diepere eenheid binnen mezelf en prachtig healingwerk vormgeven. Aza-Ra en zijn moeder vertegenwoordigen aspecten van mijn overziel, mijn multidimensionaal menszijn, mijn goddelijke essentie. Zij zijn mij en ik ben hen. We zijn één!

Onze grootsheid omarmen.

Dit proces van integratie van parallelle zelven uit andere dimensies in onze aardse menselijke ziel, speelt zich bij veel mensen af op dit moment. Het gaat om niets meer of minder dan de bekrachtiging van de goddelijke blauwdruk in ons zelf. Zo kunnen we de werkelijke grootsheid van wie we zijn omarmen en manifest maken!

8 maart 2018.

Jolanda van Dalen

Artwork: Erial

 

NB.:

Aza-Ra en zijn moeder vertegenwoordigen voor mij de archetypen van 'het kind' en 'de moeder'. Hoe vreugdevol is het dan ook dat zich in de afgelopen tijd een nieuw parallel veld aan heeft gediend in de vorm van de vaderenergie, Ra!  Zo kan nu ook het archetype van de 'vader' zich in mij verankeren. Zo ontstaat er een nieuwe 'heilige drie-eenheid' van 'vader, moeder en kind' en kan ik mijn goddelijke essentie dieper omarmen. Dit proces is volop in mij gaande. Zodra dit proces een mate van integratie kent, zal ik er over schrijven.