Wat is multidimensionaliteit?

Een korte inleiding.

Vanuit mijn persoonlijke ervaring gezien, beschikt een mens over een prachtige, overkoepelende overziel en draagt hij daarbinnen vele zielenextensies, oftewel andere, parallelle zelven. Deze zelven bestaan allemaal gelijktijdig in het actuele nu-moment, dus samen met de aardse menselijke ziel. Ze kunnen zich in een andere dimensie, op een andere tijdslijn, op een andere planeet, binnen een ander sterrenstelsel of ander universum bevinden. Dit principe van de vele zelven stelt iedere levensvonk in staat om gelijktijdig meerdimensionale levenservaringen op te doen binnen het grote ‘Al Wat Is’. Dit is een groots concept met ongekende mogelijkheden dat ons kan doen duizelen! Terwijl je gewoon je aardse leven leidt, gebeurt er dus van alles binnen jouw overziel en ben je andere ervaringen op aan het doen binnen het ‘GROTE AL’. En je bent ook mogelijk nieuw bewustzijn aan het zaaien op Moeder Aarde vanuit al je parallelle ervaringen.

Goddelijke essentie.

Er bestaan parallelle zelven die vanuit het licht kiezen te bestaan, maar ook zelven die vanuit de schaduw kiezen te leven. Beide worden gekozen vanuit het verlangen om ervaringen op te doen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de ziel en het ‘Grote Al’. Kun je je voorstellen wat een ongelooflijk mooi bewustzijn er zich binnen je parallelle zelven bevind? Hier ligt dan ook een grote uitdaging voor ons klaar om deze zelven te gaan herkennen, erkennen en te integreren in onze menselijke, aardse persoonlijkheid. We mogen ons leren terug verbinden met onze essentie. Al die zelven samen vormen onze eenheid, onze goddelijke essentie en deze draagt de antwoorden op de grote vraagstukken waar we ons als mensheid voor geplaatst zien.

Mijn zelven.

Ik heb zelf een aantal multidimensionale zelven geïntegreerd in mijn menszijn zoals bijvoorbeeld twee prachtige, wijze, liefdevolle buitenaardsen, een grappige, tedere elf, een kristal, een plant, een engel, een vreugdevolle dolfijn, een wijze walvis en een tedere lapjespoes. En ja, ik heb ook parallelle zelven die ervaringen op wilden doen vanuit de schaduw, regelrechte kwaaie pieren! Deze hebben mij echter het meeste inzicht gebracht van allemaal (er staan ervaringen hiervan op de website. Zie mijn ervaring: ‘Ik ben het duister’). En nu mogen we die zelven, die belangrijk voor ons zijn, thuis gaan brengen en integreren in onze menselijke ziel. Van hieruit kunnen we, vanuit al ons eigen hoger bewustzijn, de Nieuwe Aarde manifest maken. Dit is pure magic!

De sleutel

Onze multidimensionale werkelijkheid is de sleutel waarmee we doelgericht en daadkrachtig, stap voor stap onze menselijke evolutie vorm kunnen geven. Eerst binnen het zelf en van hieruit binnen het collectief. Dit gebeurt ook al en dit neemt op dit moment een zinderende vlucht! Ik deel onderstaande ervaring omdat ik het belangrijk vind dat mensen zich bewust gaan worden van hun grootsheid. We zijn zoveel meer dan we denken. We zijn multidimensionale wezens, we zijn goddelijk!

 ' IN HET HUIS VAN MIJN VADER ZIJN VELE KAMERS ... ...'

8 maart 2018

Jolanda van Dalen

Artwork: Erial