Onder dit kopje vind je korte gedichten, overpeinzingn en krabbels met kernachtige boodschappen die me geraakt hebben. Enjoy!