Wat is tachyon energie?

Om die vraag te beantwoorden is het belangrijk om even een uitstapje te maken naar een theorie uit de moderne fysica en kwantummechanica. Deze theorie komt er op neer dat al het leven op onze planeet een neerslag is vanuit een onzichtbare, onbegrensde totaliteit die van een volmaakte orde is! Hier zijn veel namen aan gegeven, zoals virtuele energie, nulpuntenergie, vacuümtoestand, ether, oerenergie, kosmische energie, universele levenskracht, enzovoort. In een poging om al deze termen onder een noemer te brengen heeft de moderne fysica ervoor gekozen deze energie aan te duiden als nulpuntenergie. Nulpuntenergie is een vormloos, vibrerend, universeel substraat van fijnstoffelijke energie met een oneindige intelligentie. Het draagt alle mogelijkheden in zich die nodig zijn voor het creëren van volmaakte vormen en het doordringt het hele universum.

Wanneer nulpuntenergie een eerste verdichting maakt, ontstaat de eerste vorm van materie. Dit noemen we tachyonenergie. Tachyonenergie kun je zien als de eerste evolutionaire verdichting van de schepping. Ze bevat de oerpotentie van ‘AL WAT IS’! En hier ligt de kracht van tachyonenergie, want het stelt je in staat je op deze oerbron van ‘AL WAT IS’ af te stemmen. Daardoor kun je de potentie die in je eigen blauwdruk ligt besloten ligt bekrachtigen.

Wanneer je in contact komt met tachyonenergie krijgt iedere cel, ieder orgaan, elk weefsel en elk bot in je lichaam de mogelijkheid terug te keren naar zijn oorpronkelijke staat van heel zijn. Tachyon geeft voortdurend signalen af om je dieper te verbinden met je eigen kracht en autonomie

Wanneer er een periode van chaos in je leven is door wat voor oorzaak dan ook, helpt tachyon je om sneller een omslagpunt in die chaos te maken. Het helpt je af te stemmen op herstel en transformatie (op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau).

Hoe werkt tachyonenergie?

David Wagner (Californië, USA) heeft een geniale uitvinding gedaan. Hij ontdekte hoe je nulpuntenergie in materie kunt ‘opvangen’ en kunt opslaan. Tijdens een 14 dagen durend proces wordt de subatomaire structuur van natuurlijke materialen veranderd waardoor ze een antenne van tachyonenergie worden. Zo heeft hij een lijst van getachyoniseerde producten op de markt gebracht die de moderne mens kunnen ondersteunen in zijn zoektocht naar heelheid, bewustwording en autonomie.

Tachyon is geen geneesmiddel! Het versterkt het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Alle materie, dus ook ons lichaam, is uitgerust met een subtiel, organiserend energieveld (SOEV). Het SOEV is te beschouwen als de genezende kracht van een levend wezen en werkt als een feedbacksysteem naar de bron van ‘AL WAT IS'.  Dit systeem voert onze evolutie naar steeds hogere niveaus van orde en houdt ze ook in stand.

Tachyonenergie schept de voorwaarden voor een veld van nulpuntenergie waar de SOEV’s hun frequentie uit kunnen onttrekken om een cel, weefsel of bot naar hun oorspronkelijke heelheid te brengen.

Tachyonenergie draagt de potentie in zich om in bestaande chaos ( =ziekte, afgescheidenheid) de oorspronkelijke ordening ( = heelheid) terug te brengen.

Bij een contact met tachyonen start je een proces op dat altijd leidt tot orde, heling, verjonging en hogere evolutie. Het belicht ook de blokkade die de oorzaak van de chaos vormt en brengt zo nieuw bewustzijn. Dit proces kan gepaard gaan met reinigingsprocessen op fysiek en emotioneel niveau.

Tachyon biedt ook de mogelijkheid om elektromagnetische velden (TV, computer, mobieltje, elektriciteitsaansluitingen enzovoort) te neutraliseren.

Tachyon is niet frequentieel. Daardoor kan er nooit een teveel aan tachyon onttaan bij het gebruik van getachyoniseerde producten.

Wanneer je meer wilt lezen over tachyonenergie zijn hier twee boektitels:

  • ‘Tachyon Energie’. De weg naar totale gezondheid. Door David Wagner en Dr. Gabriel Cousens. Uitgeverij Akasha, ISBN 90 73798 24 8
  •  ‘Het potentieel van Tachyon Energie’. Een quantumsprong voor het bewustzijn. Door Greet Luypeart. Ankh Hermes, ISBN 90 202 43 926