16. sep, 2021
16. sep, 2021

Ik spreek regelmatig lichtwerkers die zich af en toe verward voelen en niets meer snappen van hun hele werkerschap, c.q. ascensie proces. Ze hebben hun innerlijk werk van jaren gedaan. Weten van de hoed en de rand, dus waar het om gaat bij transformatie processen, maar raken af en toe toch zeer ontmoedigd.

Dat kan veel oorzaken hebben natuurlijk. Een daarvan wil ik kort benoemen. Het is een soort nieuwe valkuil. De valkuil op het pad binnen het belichamen van ons hoger 5D potentieel.

En ja, het is een gekkenhuis op planeet Aarde. De benaming twilight zone dekt de lading niet eens meer. Er zijn geen woorden meer te vinden voor alle gebeurtenissen in onze wereld en ze gaan voorbij aan ieder menselijk voorstellingsvermogen. Dus dat we af en toe in een dip zitten is niet zo gek natuurlijk.

De oude matrix piept en kraakt op haar grondvesten, wordt afgebroken en de nieuwe blauwdrukken voor Aquarius worden gebouwd.

Er zijn dus op dit moment twee grote zuigende krachten aan het werk. De zuigkracht van de oude wereld en die van de nieuwe wereld. Dit vraag continue keuzes van onszelf waarmee we ons willen verbinden.

De zuigkracht van de 3D matrix wil ons gevangen houden in onze piekercirkel, het rond  blijven denken van de mind in totale zelf controle. Dit is onze eigen innerlijke cabal zogezegd en die houdt ons weg van de innerlijke creator.

‘Jeetje, ik dacht dat ik dat stuk nu toch wel geheeld had. Poeh, daar heb je het weer die angstlaag. Houd het nou nooit op? Gatver, ik heb er geen zin meer in. Ik zie het niet meer zitten. Dit wil ik niet meer. Hier kies ik niet meer voor. Wat een slapjanus ben ik. Daar is die faalangst weer', enzovoort. De piekercirkel maakt doodmoe en is binnen de kortste keren vicieus. De schaduw blijft aan je trekken en je voelt je wegglijden in de dip.

We zijn ons er ondertussen van bewust dat het enige dat op zo’n moment werkt, is die controle los te laten want die scheidt ons af van onze bron. Daar in onze innerlijke bron wordt al lang geweten wat zich een weg naar ons bewustzijn wil banen. Het is echter de persoonlijkheid die zich onveilig voelt en het nieuwe nog niet kan dragen.  Het gaat om te VOELEN wat er bewust wil worden.  Na het voelen komt de overgave. De overgave aan de creator in onszelf. Zo ver zijn we al.

Er is echter nog iets wat belangrijk kan zijn op zo’n moment waarop we ons niet prettig voelen. En dat is om te proberen op een nieuwe manier te kijken naar wat er  mogelijk  achter onze eigen schermen afspeelt.  En dit dan te bekijken met de ogen van nieuwe zelf liefde!

Waar we op dit moment als voorhoede van de mensheid staan in onze evolutie is zinderend te noemen. We zijn een volkomen nieuw bewust zijn aan het leren belichamen waarbinnen we onze diepste essentie leren aanschouwen. Daar waar we naakt van aangezicht tot aangezicht met de creator/god/oerbron/quantumveld komen te staan. We zijn ons de weg terug aan het herinneren naar het volledige authentieke levensmysterie met daarbinnen Al Wat Is.

De aanpassingen die onze fysieke lichamen en onze spirits aan het maken zijn om binnen die multidimensionale 5D frequenties en ook al hoger, te kunnen functioneren, zijn intens. Ons fijner spiritueel weefsel en onze heilige geometrie evolueren dag en nacht. De nuances die dit in je fysieke en gevoelsmatige waarneming kunnen laten voelen, zijn zo intens en nieuw dat deze gemakkelijk voor verwarring kunnen zorgen. Het speelt zich af binnen een totaal nieuwe realiteit!  Weet je, we zijn hier nooit eerder geweest! Blijf je dat realiseren!

Deze nieuwe evolutionaire gevoelservaringen en fysieke waarnemingen kunnen gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld als oude schaduwstukjes omdat we ze soms nog vanuit de mind kiezen te labelen. Zo van: 'gatver, dit voelt slecht, daar ga ik weer. Dit wil ik niet. Ik kan het niet. Ik voel me doodmoe. Zo kan ik niet functioneren. Wil ik dit  nog wel? Wat is dit voor negativiteit?'  Omdat het zo nieuw voelt kan het angst oproepen. En angst hebben we liever niet, dus die proberen we te controleren. Dat kan er ook voor de ervaren lichtwerker gewoon in sluipen.  Dit zijn als het ware nieuwe ego laagjes omdat de persoonlijkheid zich even heel wankel kan voelen en er niets meer van begrijpt. En dan kan de spiraal al snel omlaag gaan draaien.

Het is belangrijk om op een moment waarop je je rot voelt, af te vragen: 'O, dit voelt gek, maar is dit oud of is dit nieuw?' Kijk ik hiernaar vanuit de oude wetten van de 3D matrix of vanuit de nieuwe wetten van 5D en dus vanuit liefde? Dit op mijn eigen unieke manier?'

Betrek je hoogst haalbare eigen waarde, zelf respect, integriteit hierin en haal alle zelf liefde uit de kast die je in je hebt! Stel je zelf nog een  aantal vragen: “Kan het zijn dat ik bezig ben vorm te geven aan de nieuwe frequenties van 5D die zich een weg zoeken naar de nieuwe aarde? Dat ik meewerk in de opgang van het leven? Dit op mijn eigen unieke manier?'

Ja, je bent dag en nacht keihard aan het werk met het geven van handen en voeten aan de totaal nieuwe blauwdrukken van Aquarius. Dit is puur evolutie via jouw fysieke lichaam en spirit! Dit is werkerschap in 5D! En dan ook nog eens multidimensionaal dus!

En de volgende vragen zijn dan: “durf ik dit van mezelf te zien? Sta ik het mezelf toe dit te zijn? Ben ik het waard? En durf ik dit te dragen in mijn persoonlijkheid zodat het manifest wordt?’

Wanneer je kiest voor jouw actieve volgende stap van zelfliefde plaats je jezelf direct  in een totaal andere en nieuwe energie. Eentje van erkenning.  Je spiraal kan niet omlaag. Je doet de creator in jou recht. Je gaat je ook direct beter voelen want je durft te zien hoe mooi je bent en hoe hard je aan het werk bent om de 5D frequenties te belichamen. Je neemt je ruimte in in het grote plan van leven. Je kiest om van aangezicht van aangezicht met de creator te komen en jullie oorspronkelijke liefdesrelatie te bekrachtigen! Je doet recht aan het authentieke levensmysterie dat je bent!  Dit is de stuwende kracht van Aquarius. Dit zoekt het leven. Dit neutraliseert de verwarring.

Dit is jezelf wakker schudden op het volgende niveau. Het gaat er nu om, om je eigen verbinding met de creator dieper te herkennen en te bekrachtigen en thuis te komen in die diepste liefde die je ooit voor jezelf hebt ervaren. In een innige verbinding met het Leven zelf. Van hieruit stroomt die liefde uit naar Al Wat Is!

Het antwoord op het gekkenhuis in de wereld voor de lichtwerker ligt in het gegeven om thuis te komen in de soevereine oerbron van leven. Binnen de verstilde vrede van Al Wat Is.

Het gaat om ultieme zelfbevrijding in het terug vinden van de liefdesrelatie met de creator in ons zelf. Dit begint met het herkennen wie je bent in je soevereine lichtkracht!

En wanneer je je slecht voelt, weet dan dat er mogelijk iets nieuws in jou het daglicht zoekt in plaats van iets ouds. Het is mogelijk het verzoek van je ziel om te herkennen en te erkennen dat je multidimensionaal werkzaam bent in de grote shift die zich op planeet aarde aan het afspelen is.

Dit is wakker worden in hogere zelf liefde op multidimensionaal niveau. Dit is kiezen voor hoger meesterschap.

De unieke frequentie die jij bent, en waar er maar eentje in de hele wereld van is, wil volledig belichaamd worden.

Kies er voor om zelf liefde door je sodemieter heen te voelen gloeien. Kies voor nieuw zelf respect, de hoogste vorm van integriteit en laat je eigen waarde de brug vormen voor nieuwe zelf liefde.

Samen op weg in de nieuwe aarde!

Jolanda van Dalen

16 september 2021

 

 

 

 

29. aug, 2021
Wist je dat schapen eigenlijk door mensen afhankelijk zijn gemaakt?
Dat ze ooit volledig onafhankelijk van mensen hebben geleefd? En zich prima konden redden?
 
Dat ze ooit een vacht hadden die ze zelf los konden laten en niet door mensen geschoren hoefde te worden?
 
Maar dat de mens met schapen is gaan knoeien voor persoonlijk gewin? Wol, vlees en melk? En steeds meer en meer en meer en meer!
 
Schapen zijn gemanipuleerd door mensen! Ze zijn volledig afhankelijk gemaakt!
 
Zullen we stopen met het schaap te gebruiken voor iets wat het nooit was, maar wat de mens van haar gemaakt heeft?
 
Ik heb een tijdlang een kudde schapen in de wei voor mijn huis geobserveerd. Dit was een hele gezonde en blije kudde. De kudde had het grote geluk een boer te hebben die hen diep respecteerde. Daar gaat het om.
 
Ik heb nog nooit schapen zo zien rennen en spelen met elkaar en met de konijnen die hen opzochten! Zoveel vreugde, zoveel respect en zoveel liefde voor elkaar.
 
De schapen waren zeer zorgzaam voor elkaar. Ze zorgden ervoor dat iedereen te eten had toen het bijvoorbeeld zo sneeuwde afgelopen winter. En de schapen rouwden in diep respect wanneer er een schaap was dood gegaan.
 
Misschien valt er nog iets te leren van schapen … … .
 
Wij mensen zijn gemanipuleerd door macht misbruikers. En op hun beurt zijn mensen machts misbruikers geworden.
 
Zullen we anders naar schapen kijken? En hun naam niet meer gebruiken voor mensen die nog niet wakker durven of kunnen zijn?
 
Het doet beiden geen recht!
 
Het is maar een klein stapje. Maar ieder stapje is er een voor de nieuwe aarde!
 
29 augustus 2021
Jolanda van Dalen.
 
 
 
 
 
 
 
25. aug, 2021
Er komen twee mannen aan de deur.
“Wat een mooie tuin heeft u”, zegt een van hen.
 
En dan komt het: "Of ik me nog veilig voel op dit moment?"
 
Een van de mannen kijkt ondertussen verschrikt naar de vele insecten die af en aan vliegen in mijn zeer groene en bloemrijke tuin. En vooral precies bij de voordeur.
 
"Ik ben me van geen kwaad bewust", zeg ik.
 
"Vlakbij u de buurt zijn recentelijk vijf inbraken geweest!"
 
Een beveiliging bedrijf wil graag de mensen in de wijk ondersteunen om zich weer veilig te voelen. Men voelt zich kennelijk onveilig.
Ze doen een buurt preventie onderzoek. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Ze willen natuurlijk ook graag iets aanleggen waardoor je de illusie krijgt dat je veilig in je eigen huis bent.
 
"Ik ben me van geen kwaad bewust". zeg ik nog een keer. "Ik verbind me niet met angst", zeg ik er achter aan.
 
Ze vinden me naïief.
 
"Er is ook niets te halen, hier in huis".
"Maar dat weet de inbreker niet, mevrouw". Nee, dat is waar. En ik probeer nog te delen dat ik niet gehecht ben aan bezit, maar laat dat maar even los.
"Maar u bent toch zelf ook van waarde?", zegt een van de mannen.
Heel gevat natuurlijk. En ja, ik ben van waarde. Maar dat hoeft niet beveiligd te worden met nog meer sloten, camera's en andere valkuilen.
 
We hebben een boeiende conversatie.
 
De mannen voor de deur beginnen zich steeds onveiliger te voelen omdat in mijn overvloedige en zeer hoge reuzen balsemien heel veel bijen zoemen. En de reuze balsemien hangt ook aardig over de opgang naar mijn voordeur. Dus tegen de beveiligings mannen aan en over ze heen!
 
"Kunnen we met u een afspraak in plannen om de veiligheid van uw huis eens door te nemen en waar u verbeteringen aan kunt brengen?"
 
De mannen slaan steeds wilder om zich heen en beginnen zich ongemakkelijk te voelen daar bij de voordeur in hun korte broeken en blote armen.
 
Ik zeg gekscherend: "Kijk dat is nou mijn beveiliging" en wijs naar de bijen die massaal rondzoemen.
 
"Oh, er zit er een in mijn T-shirt", roept de kleinste man van de twee. Hij krijgt een rood gezicht en loopt zo vlug hij kan, met een angstig gezicht van het trapje, weg bij mijn voordeur.
 
Ze willen weg!
 
"Mijn beveiliging werkt dus", zeg ik lachend.
 
De mannen moeten ook lachen. We lachen alle drie.
 
Ik zwaai de mannen na met een grote glimlach van oor tot oor.
 
"Mooi hè, natuurlijke beveiliging?"
 
En ik roep ze na: "Moet je in de winter maar eens terug komen. Kan je zien wat voor unieke natuurlijke beveiliging ik dan heb!!
Heel rijk zo'n moment weer!
 
25 augustus 2021
Jolanda
21. aug, 2021
Ik kan me niet her-inneren ooit zo gevoeld te hebben dat ik dieper wakker word en dichter bij mijn echte Thuis kom.
 
In de armen van de Creator, God, de Schepper, of welke naam ik er ook aan geef.
 
Ik kom thuis in de oerbron. Zo voelt het voor mij op dit moment.
 
Het quantum veld.
 
En ik herken mijn unieke frequentie daarbinnen.
Liefde, vreugde, humor, creatief vermogen, verdriet, pijn, angst.
 
Al mijn talenten leef ik in die frequentie die ik ben.
Ik ben alles!
Ik ben zo mooi!
En het voelt zo vrij dat ik dit vol mondig kies te zeggen!
 
Maar het is vooral die diepe vreugdevolle verstilling die ik voel en leef nu.
Is dat de liefde op die volgende laag?
Is dit zelf bevrijding?
 
Dan voel ik een wonderlijke sensatie.
Ik neem waar hoe mijn ziel zich vrij en los door mijn aardse lichaam beweegt.
Ze speelt.
Mijn ziel speelt!
Ze is vrij en kan overal naar toe. Waar ze maar wil!
Ja, ik neem mijn eigen ziel waar.
Haar prachtige bewust zijn.
Haar heilige geometrie.
Geen woord wat dit kan beschrijven.
Dit is geloof ik het 'IK BEN".
 
Ik zie de neurale netwerken in mijn hersenen als kleurrijke banen stromen.
Het wonder wat ik ben.
Dat ene mensje.
En dan denk ik aan al die andere mooie mensen op deze planeet ... ... ... .
O god wat zijn we mooi.
 
Ik ZIE mezelf. Misschien wel voor het eerst. Dus ik zie ook jou weer duidelijker in wie je bent!
En ik leef de oerbron van liefde, dwars door alle chaos heen.
Ik belichaam die bron in mezelf.
Breng hem terug op aarde.
 
Samen met jou in een nieuw bondgenootschap.
In de gratie van het weten hoe het LEVEN bedoeld is.
 
Ik ben dieper wakker geworden.
Wakker worden is een on going proces.
 
Steeds dieper en dieper thuis komen in het mysterie dat je bent en vindt in de ander.
 
Dank baar.
 
Jolanda van Dalen
20-8-2021