8. apr, 2020

Het dier in het Aquarius tijdperk.

In 2005 gaf ik workshops communiceren met dieren. Dit artikel komt uit de cursusmap die ik daarvoor toen heb gemaakt. Mooie synchroniciteit met wat er zich op dit moment allemaal afspeelt in de stroomversnelling van het bewustzijn van 'al wat leeft' op Moeder Aarde.

Dieren nemen een steeds belangrijker plaats in binnen de samenlevingsverbanden van de mens. Uit statistieken blijkt dat er in één op de drie huishoudens een huisdier gehouden wordt. Mensen houden van dieren, zoeken hun gezelschap, hun onvoorwaardelijke liefde en trouw, hun levensvreugde, humor en kameraadschap. Kortom, dieren verrijken ons leven.

Maar hoe goed kennen wij hen? Natuurlijk, we hebben veel kennis over het gedrag van dieren en de diergeneeskunde staat op een hoog peil. Toch wordt er nog steeds aan getwijfeld of dieren gevoelens en pijn kennen. Hieruit blijkt dat we eigenlijk nog maar heel weinig van het ware wezen van het dier weten. Wie zijn ze? Wat gaat er in ze om? Waarom zijn ze in ons leven?

Bondgenootschap.

Tussen mens en dier bestaat een bondgenootschap dat een groot mysterie in zich draagt: het mysterie van liefde en eenheid. Dieren hebben sinds het begin der tijden de taak op zich genomen om de mens te dienen en hem bij te staan bij het vormgeven van zijn taken als zorgdrager voor de aarde. Dit doen zij niet slechts door hem bijvoorbeeld op fysiek niveau te voeden, dit doen zij ook in spiritueel opzicht. Met onophoudelijke liefde reflecteren dieren informatie en bewustzijn naar ons toe, die ons leven op een hoger plan kunnen brengen. Zij hebben ons dan ook ongelooflijk veel te zeggen. Zo brengt de hond ons de boodschap de liefde in ons hart te ontsluiten, zodat we diep in onszelf de kracht van onze taak op aarde kunnen voelen. De kat heeft weer een geheel andere boodschap. Zij weerspiegelt haar meesterschap op het gebied van stilte en beweging en leert ons hoe belangrijk het is de integriteit van ons lichaam te ervaren. Met haar verfijnde, intuïtieve wezen nodigt ze ons uit om de kracht van spiritualiteit en meditatie te ontdekken. Bovenal zegt ze: “Mens, voel jezelf waardig en heb jezelf lief!” Het paard op zijn beurt brengt de boodschap van kracht, gratie en vrijheidsdrang. Het nodigt ons uit om één met hem te worden; één in vriendschap, vrijheid en beweging. En zo vertegenwoordigt iedere diersoort een code van een bepaald bewustzijn, die de mens inzicht kan geven in zijn eigen spirituele wezen. Ieder dier dat ons pad kruist, heeft in feite een boodschap en biedt ons de kans ons dieper met onszelf en de eenheid van het leven te verbinden. 

Verwarring en machteloosheid.

Helaas zijn veel mensen de her-innering aan het bondgenootschap met het dier kwijtgeraakt. Nooit eerder heeft de mens zijn verbond met zijn broeder het dier zo buiten zichzelf geplaatst. Hij heeft de dieren gedegradeerd tot rechteloze productiedieren, die een gruwelijk lot beschoren zijn. Voortdurend wordt hun leven ontheiligd en ontkend. Er heerst dan ook grote verwarring in de diercollectieven in de sferen en op aarde. Nu de mens de holocaust over de dieren afgeroepen heeft omdat hij niet begrijpt wat de grote dierziekten hem te zeggen hebben, is Moeder Aarde voor de dieren veranderd in een hel. De vreselijke beelden van miljoenen en miljoenen gezonde en zieke dieren die met een bizar woord ‘geruimd’ worden, staan op ons netvlies gegrift. Dit maakt de mensen die begaan zijn met dieren machteloos. Dit is met het verstand niet meer te begrijpen en vraagt om nieuwe inzichten, nieuw bewustzijn. Het is dan ook goed om vanuit een breder perspectief naar deze gebeurtenissen te kijken. Er is namelijk iets gaande in de wereld.

Het aquariustijdperk

Rond het jaar 2000 is het aquariustijdperk begonnen en dit betekent dat het leven een hogere bewustzijnsspiraal binnengaat, waarin de hartevolutie aangezet wordt. Dit houdt in dat steeds meer mensen zich van binnenuit bewust zullen worden dat er iets ontbreekt in hun eigen leven en in de maatschappij. Steeds meer mensen zullen dan ook de roep om verandering voelen en ervoor kiezen een bewustwordingsweg te gaan. Ze maken zich vrij van de conditioneringen van de maatschappij en gaan op zoek naar hun eigen waarheid, vrijheid, zingeving en vervulling. Daardoor gaan zij meer vanuit hun hart leven en vinden dan de kracht van de liefde, de scheppingskracht, in zichzelf. Daarmee kunnen oude, liefdeloze structuren in het leven omgezet worden in meer positieve structuren. De mensen die zo in het leven staan, zaaien het zaad van de vernieuwing, helpen het te ontkiemen en oogsten. Als fonkelende sterren staan zij het aan firmament. Zij gaan hun weg in de opgang van het leven en brengen van binnenuit stukjes bewustzijn het leven in. Hierdoor kan het leven langzaam op een liefdevoller plan komen en kan de spiraal van machteloosheid rond het dierenleed doorbroken worden.

Niet alleen de mens gaat een nieuwe spiraal van bewustzijn in, al het leven op Moeder Aarde doet dat. Zo ook de dieren. In het boek De grote veranderingen in de natuur* wordt aangegeven dat het dier, nu het aquariustijdperk is begonnen, zijn persoonlijkheid tot ontwikkeling mag gaan brengen. Het dier gaat vanuit zijn vrije wil leren wat het wel en niet wil en zal zijn eigen waarde leren onderscheiden. Zo zal het zich bewust mogen worden van wie het is en zijn weg mogen gaan om zijn goddelijke kern te herkennen.

Een statement

Dat er heel hard door de dieren gewerkt wordt om hun nieuwe bewustzijn vorm te geven, daarvan zijn de signalen al duidelijk zichtbaar. Zo stond er bijvoorbeeld in een maandblad een artikeltje over een koe die in de rij stond voor het slachthuis. Iets in die koe kwam echter in opstand, omdat ze niet wilde sterven. Zij sprong dan ook over een hek van een meter tachtig (!) en sloeg op de vlucht. Dit is bijna niet te geloven, want ten eerste is een koe er fysiek niet op gebouwd om zulke sprongen te maken en ten tweede past het niet bij haar aard. De koe is immers een dier dat graag wil dienen en niet gauw zal rebelleren. Haar keuze om over dat hek heen te springen, is daardoor indrukwekkend. Door die keuze heeft zij een duidelijk statement gemaakt: ik wil leven! Zij heeft daarmee de spiraal van haar lot doorbroken en iets heel belangrijks aangegeven, namelijk dat zij niet langer als rechteloos wezen behandeld wil worden.

Een pionier onder de dieren.

De koe uit het artikel heeft gehoor gegeven aan de innerlijke impuls tot groei en draagt zo bij aan de grote veranderingen die zich momenteel in het leven afspelen. Zij geeft aan dat zij serieus genomen wil worden en dat er iets mag veranderen in de wijze waarop de mens naar de koe kijkt. Daar heeft zij hard voor gevochten, want zij is maar liefst zes dagen op de vlucht geweest. Het was de koe kennelijk menens, want haar achtervolgers hebben haar vijf keer met een verdovingsgeweer weten te raken, maar kregen haar niet te pakken. Uiteindelijk raakte ze uitgeput en kon men haar vangen.

Dit verhaal heeft een happy end, want deze bijzondere koe is opgekocht door dierenliefhebbers. Ze woont nu in een rundveeopvanghuis, waar ze liefdevol verzorgd wordt en de rest van haar leven zonder zorgen kan doorbrengen. Dit heeft zij voor haarzelf verworven. In alle rust kan zij zo verder bijdragen aan de veranderingen in haar collectief en in het leven. Zij moest blijven leven om in haar nieuwe taak te kunnen staan! Een wonderlijk verhaal van een pionier onder de dieren. 

Een nieuwetijdshond.

Een mooi voorbeeld hiervan uit mijn eigen praktijk wil ik u niet onthouden. Onlangs kwam er een vrouw met haar hond voor een dierenconsult. Het eerste wat zij zei was: “Deze hond is anders.” Zij had altijd honden uit het asiel opgenomen en deze met liefde en zorg begeleid. Nu leek het haar leuk een pup te nemen – een onbeschreven blad – die ze makkelijker zou kunnen vormen en begeleiden. Het lot besliste echter anders, want deze hond, Rascal, had zo zijn eigenaardigheden. Hij wilde niet luisteren en deed de gekste dingen. Als men hem op de hondentraining vroeg te gaan zitten, ging hij rollen; vroeg je hem om te gaan liggen, dan ging hij zitten. Vroeg je om een poot… die kreeg je niet, althans niet op het moment dat je erom vroeg. Dit alles terwijl hij alle commando’s goed kende. Ik heb me toen vanuit mijn hart* met Rascal verbonden om hem te vragen waarom hij zich zo gedroeg. Hij communiceerde met mij in beelden. Het belangrijkste beeld dat ik waarnam, was dat Rascal op een hele trotse manier kaarsrecht zat, met zijn neus in de lucht. Hij straalde iets heel koninklijks uit, een subtiel gevoel van waardigheid, van een orde die nieuw voor me voelde en waar ik koude rillingen van kreeg. Ik ‘vroeg’ de hond hoe het kwam dat hij niet luisterde, waarop hij ‘antwoordde’ dat hij best bereid is te luisteren, maar dat hij wel wil begrijpen waarom hij iets moet doen.

Ik wist het toen ook, deze hond was anders. Hij is een van die dieren die het verlangen naar vernieuwing in zich draagt en op zijn eigen wijze wil bijdragen aan de groeispurt in het bewustzijn die Moeder Aarde en haar bewoners momenteel aan het maken zijn. Deze hond loopt voorop in de voorhoede van zijn collectief en durft te eerste stappen te zetten om zich bewust te worden van wie hij is. Het klakkeloos opvolgen van commando’s strookt niet met wie hij is. Hij wil erkend en serieus genomen worden. Niets meer of minder dan een nieuwetijdsdier!

Het verhaal van de koe en de hond staan niet op zichzelf. Er druppelen elke dag berichten binnen over dieren die duidelijk maken dat zij met een groot bewustzijnsoffensief bezig zijn. Zo was er het bericht van een dolfijn die in de oorlog in Irak door de Amerikaanse marine ingezet werd om mijnen op te sporen. Hij koos echter het hazenpad en is sindsdien verdwenen. Misschien zag hij het niet langer als zijn taak om ingezet te worden in een zinloze oorlog. Er komen ook steeds vaker berichten over circusdieren die rebelleren en het kunstjes maken zat lijken te zijn. Bij dieren in het wild worden ook steeds vaker nieuwe gedragingen waargenomen, waarbij wetenschappers zich voor raadsels geplaatst zien. Dierentuinen rapporteren steeds vaker uitbraken van dieren. Kortom, de dierenwereld roert zich.

Twee voor twaalf!

In de nieuwe spiraal van bewustzijn komen de dieren op voor hun bestaan, waardigheid en zelfbeschikkingsrecht, want ze kunnen niet anders meer. Het is nu echt twee voor twaalf! Indien de mens weigert het dier zijn eigenwaarde terug te geven, zal hij te maken krijgen met nog grotere drama’s dan zich nu, via onder andere de grote dierziekten, afspelen. Er zijn signalen dat diercollectieven bereid zijn zich van onze planeet terug te trekken. Dit is bij het collectief van het varken al te merken, zij vertonen nieuw gedrag waarbij ze stoppen met eten en drinken, waardoor zij sterven al voordat zij geslacht kunnen worden. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de mens, want dan is hij niet slechts zijn karbonaadje kwijt, maar ook de eenheid met het leven. Want met elke diersoort die verdwijnt, raakt de mens een unieke kans kwijt om zichzelf dieper als een spiritueel wezen te herkennen. Al het leven staat immers in dienst van elkaar.

De vrije wil

De dieren zijn hun verbond met de mens nooit vergeten. Ze hebben hem sinds het begin der tijden onvoorwaardelijk gediend. Het wordt nu tijd dat de mens zich zijn eigen verbond met zijn broeder het dier her-innert en het nieuwe waarde geeft. Dit kan hij doen door zijn eigen inzicht en bewustzijn aan te wenden ten behoeve van zichzelf en van het dier. Hij behoort immers tot het natuurrijk met het hoogste bewustzijn?

De mens speelt dan ook een zeer belangrijke rol in de nieuwe bewustwordingsspiraal van de dieren. In het perpetuum mobile van opgang en groei van het leven is hij het dier voorgegaan in zijn evolutie om de vrije wil te ontwikkelen. Hij heeft zichzelf uit de eenheid leren onderscheiden, een zelfbewustzijn opgebouwd en is nu op het punt gekomen waarop hij zijn kosmisch menszijn, zijn goddelijke kern, herkend heeft. Hij kent ondertussen het klappen van de zweep. Met al zijn ervaringen kan hij het dier liefdevol begeleiden op zijn nieuw ingeslagen weg en het behoeden voor de fouten die hij zelf nog moest maken.

Samen op weg.

Het is niet voor niets dat mensen meer dan ooit de nabijheid van dieren zoeken en dieren bij de mens kiezen te zijn. Ze zijn met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk voor hun reis door de evolutie. Het dier zal in de nieuwe tijd van zich laten horen omdat het vorm moet geven aan zijn nieuwe opdracht. De mens kan het hierin nabij zijn. Hij kan vanuit de kracht van de liefde, de scheppingskracht in hemzelf, de lijdensspiraal van het dier helpen omzetten naar een spiraal van opgang en groei. Zo kan hij zijn verbond met het dier op een hoger plan brengen en kunnen mens en dier samen op weg gaan om hun nieuwe taken voor een liefdevollere wereld vorm te geven.

Tekst:Jolanda van Dalen

Halsteren. voorjaar 2005

 

*  Sonia, De grote veranderingen in de natuur, ISBN 90-75343-18-3, uitgeverij de Gouden Kroon, Voorschoten.

* Hiermee wordt de universele taal van het hart bedoeld, de taal die in ieder mens ingebed ligt en waarmee hij met al het leven om hem heen kan communiceren.

Foto's: maker onbekend.