8. apr, 2020

Communiceren met dieren

Gepubliceerd in 'Ticked', tijdschrift voor Somali en Abessijnen (katten).

Mijn naam is Jolanda van Dalen.Vanuit een diep verlangen om onze broeders de dieren beter te begrijpen, ben ik hulpverlener voor dieren geworden. Een belangrijk deel van mijn werk is het communiceren met dieren. Hierin ben ik een bemiddelaar tussen dier en mens en probeer een brug tussen hen te bouwen. Daarnaast werk ik met een aantal alternatieve geneesmethoden ter ondersteuning van dieren met zeer uiteenlopende klachten van fysieke- en/of emotionele aard. Zo werk ik o.a. met healing, bloesemremedies,  Healing Arts, colloïdaal zilver, een lijn van aloe vera producten, Tachyonenegie enzovoorts. Straks zal ik iets meer vertellen over bloesemtherapie, maar nu eerst iets over het communiceren met dieren.

Er zijn veel manieren waarop je met dieren kunt communiceren. Ik zal proberen uit te leggen hoe dit bij mij werkt. Bij mij voltrekt de communicatie met dieren zich via wat ik noem de 'taal van het hart'. Dit is de taal die alle levende wezens 'spreken' wanneer ze zich verbonden weten in de eenheid. Het is een taal zonder woorden die vervuld is van stilte, vrede en respect waarbij het dier en ik een ziele-verbinding met elkaar aangaan. In die verbinding komt er een stroom van impulsen op gang. Dit kunnen gevoelens, emoties, beelden of intenties zijn. Hieruit kristalliseert zich dan de informatie van een dier. De antwoorden die komen, kunnen verrassend zijn, of grappig, verhelderend, vreugdevol, ontroerend, verdrietig en soms confronterend.

Communiceren met dieren is geen bijzondere gave. Het vermogen om met dieren te communiceren ligt in feite in ieder mens als een biologisch gegeven ingebed. Veel jonge kinderen gebruiken dit vermogen nog, totdat het niet meer gevoed wordt en het in slaap is gesust. Maar... je kunt het weer wakker kussen! En wanneer dit deel van je bewustzijn ontwaakt, zul je nog meer verwondering ervaren over de schoonheid, liefde en de kracht van het dierenrijk.

Het belang van diercommunicatie voor mij is dat het een bewustwordingsimpuls tussen mens en dier op gang brengt. Hierdoor krijgen beiden de kans elkaar beter te begrijpen. Hierdoor kan er een glimpje meer bewustzijn komen rond de vraag waarom er dieren in ons leven en in onze schepping zijn.

De praktijk.

De meeste vragen van mensen die bij mij op consult komen zijn toch wel de vragen over de gezondheid of het gedrag van hun huisdier. Meestal hebben ze dan al een diagnose van een dierenarts gekregen maar zien geen verbetering in de gezondheid of het gedrag van hun dier. Een consult kan dan uitkomst bieden omdat het dier zelf kan 'vertellen' wat er mis is. Zo kan de situatie breder en dieper belicht worden. Soms gaat het dan om eenvoudige zaken. Zo kwam er iemand met een ziek konijn. Flash, zoals dit konijn heette, liet weten dat het niet in zijn eigen hok zat en daar graag naar terug wilde. Daar voelde het zich veilig en op zijn gemak. Flash bleek toen ik hier navraag naar deed inderdaad niet in zijn eigen hok te zitten. De mensenvriend van Flash zette hem in zijn eigen hok terug en zijn klachten begonnen te verdwijnen. Ook kwam er een keer een hondje op consult dat last had van jeuk aan zijn voetzooltjes. Het bleek allergisch te zijn voor een middel waarmee het zeil in het huis waar het woonde, gereinigd werd. Zijn baasje koos een ander schoonmaakmiddel, de voetzooltjes werden verzorgd met een goede crème en de klachten verdwenen.

Soms gaat het om grotere problemen zoals bij Remco. Deze herdershond trad zeer beschermend op naar zijn mensenvriend. Het begon beklemmend te worden voor deze vrouw. Zeker toen Remco ook andere leden van het gezin bij haar vandaan wilde houden. Toen ik Remco vroeg wat er aan de hand was, liet hij mij weten dat zijn mensenvriend angstig was, vooral 's nachts. In gesprek met het baasje van Remco vertelde ze dat ze zwanger was, nachtmerries had en heel bang was om haar kindje te verliezen. Remco had dit kennelijk in haar energieveld waargenomen en probeerde zijn mensenvriend op zijn eigen manier te helpen door haar te gaan beschermen.

En soms gaat het om grote problemen, zoals met Fiffy, een pekineeshondje. Fiffy was oud en had een aantal zeer ernstige klachten. Ze kreeg hiervoor de beste medische zorg die je maar kon bedenken. Haar baasje begreep niet hoe het kon dat haar hondje nog in leven was. Het rare was dat iedere keer de eetimpuls van Fiffy terugkwam en ze niet van plan leek om dood te gaan. De vraag voor euthanasie lag natuurlijk voor de hand en was al meerdere keren overwogen. Het baasje van Fiffy was zelfs al een keer met haar onderweg naar de dierenarts geweest om haar in te laten slapen. Ze was echter halverwege terug naar huis gegaan omdat ze ergens voelde dat het nog geen tijd was om afscheid te nemen. Deze ervaring vond zij zo opmerkelijk dat ze mij consulteerde. Toen ik mij  met Fiffy verbond liet dit kleine hondje me weten er nog niet aan toe te zijn om dood te gaan. Ze genoot nog steeds van het samenzijn met haar geliefde mensenvriend en van de zorg die ze kreeg. Een paar weken later is Fiffy wel geëuthanaseerd, maar dit keer hadden zowel Fiffy en haar baasje er vrede mee. Fiffy liet me ook nog weten dat haar leven beslist niet saai was geweest. Ze had veel van de wereld gezien. Toen ik haar baasje hiernaar vroeg kon zij dit bevestigen. Zij werkte voor een reisbureau en kocht hotels in. Voor haar werk was ze veel op reis naar het buitenland en wanneer het kon, nam zij Fiffy mee!

Katten in de praktijk.

Katten zorgen regelmatig voor mysteriën in mijn werk. Waar doen ze dat eigenlijk niet? Het is soms lastig om te doorgronden wat ze me willen vertellen. De enige reden is misschien wel dat ze zo'n diepe wijsheid in zich dragen, dat die voor mij als mens nog niet helemaal te bevatten is.

Ook bij katten zijn er natuurlijk kleine, grote en complexe problemen.Een klein probleem is dat van poes Suffie. Het eerste wat ze me liet weten tijdens een consult was dat ze niet blij was met haar naam. Ik zou zelf ook niet blij zijn met die naam. U? Mijn cliënt werd zich tijdens het consult ook bewust van het feit dat dit niet echt een goede naam voor haar poes was. Van zo'n naam gaat geen erkenning, respect, kracht of liefde uit.

Een groter probleem is dat van kater Murphy, acht jaar. Zijn mensenvrienden maakten zich erg bezorgd om hem omdat hij zichzelf niet meer was. De situatie was dusdanig ernstig dat ze dachten dat hij dood zou kunnen gaan. Wat Murphy me vertelde was dat hij in erg in de war was. Het voelde voor mij aan of hij het contact met zichzelf aan het verliezen was. Hij 'vertelde' ook dat er van alles met hem gedaan werd waar hij niets van begreep. En hij liet ook weten dat er iets in zijn huis gebeurde wat hem op de een of andere  manier aangreep. Tijdens het gesprek met zijn mensenvriend werd langzaam maar zeker het een en ander duidelijk over wat kater Murphy mogelijk bedoelde. Hij was enige tijd geleden,  op relatief hoge leeftijd, gecastreerd. Hij was hier aardig van in de war. Hij had ook inentingen gehad die hij anders nooit kreeg. Daarbij had het hele huis waar hij woonde op zijn kop gestaan omdat het geverfd moest worden en er nieuwe meubelen kwamen. Dit was even teveel van het goede voor Murphy.

Poes Maupie had een complex probleem. Zij reageerde in een bepaalde periode ineens kribbig op een lid van haar mensenfamilie wat haar niet in dank werd afgenomen. Maupie liet weten dat ze haar best deed om de aandacht van deze man te krijgen want ze maakte zich zorgen om hem. Ze vertelde letterlijk dat deze man een brok in zijn keel had. Ze wilde hem helpen het contact met zichzelf te herstellen. De man bleek een conflict op zijn werk te hebben waar hij het heel moeilijk mee had.

De kat als heelmeester en transformator.

Katten zien in een oogopslag hoe onze aura, ons energieveld, er uitziet en vooral waar er blokkades op emotioneel gebied zitten en mogelijk ook pijnklachten. Met hun verfijnde waarneming weten ze precies hoe wij ons voelen. Soms kennen zij ons beter dan wij onszelf. Precies hier is de kat een hele grote spiegel van ons eigen gedrag. Waar veel mensen zich niet van bewust zijn, is dat katten ware heelmeesters zijn. Zij zien het als hun taak zorg te dragen voor de energie-huishouding van hun mensenvrienden. Katten hebben me laten weten dat ze transformatoren van energie zijn. Ze zijn een soort 'wachters op de drempel' en zien wanneer hun mensenvrienden niet lekker in hun vel zitten. Door even dicht in de buurt bij hen te gaan zitten, brengen zij een soort genezend proces op gang. Puur via energie. Wanneer iemand even geen contact kan maken met zijn gevoel omdat hij verdrietig is, kan een kat hem helpen de verbinding daarmee te herstellen. En wanneer iemand overmand wordt door teveel gevoelens en zich een beetje zweverig voelt, dan helpt de kat om weer grond onder de voeten te krijgen, te aarden. Dit is een proces van energieën. Dus voel maar eens goed wanneer je geliefde kat op je schoot ligt te snorren. Ligt ze daar gewoon voor de gezelligheid of de warmte of helpt ze je misschien omdat je even wat aan het piekeren bent of je niet zo lekker in je vel zit....

Lastige consulten.

Soms brengt een kat informatie naar me toe waar ik niets van begrijp. Zo was het met de ontboezeming van poes Margie. Zij liet weten dat zij last had van een grote steen die in het huis stond waar ze woonde. Ik voelde me heel ongemakkelijk in dit consult. Gelukkig heb ik ondertussen geleerd het dier en mezelf serieus te nemen, dus heb ik gewoon mijn bevinding aan het baasje van Margie voorgelegd. Zij begreep in eerste instantie ook niet waar haar poes het over had. Maar uiteindelijk viel het kwartje. Zij vertelde dat ze in haar huis een grote edelsteen van amethist heeft staan. Dit soort stenen hebben een reinigende eigenschap voor hun omgeving. Ze moeten echter wel om de zoveel tijd ontladen en schoongemaakt worden anders raken ze verzadigd en verliezen ze kun werking. Deze edelsteensoort kan dan zelfs een tegengestelde werking krijgen. Daar had Margie kennelijk last van. Margie heeft met haar boodschap mogelijk ook voor de andere gezinsleden gezorgd!

Een ander stukje boeiende informatie bracht mijn eigen poes Poët naar me toe.Wanneer Poët niet helemaal lekker in haar vel zat ging ze altijd op de punt van het berberkleed liggen dat in mijn woonkamer op de grond ligt. Het gaf een beetje een verloren aanblik als ze daar zo midden in de kamer op de grond lag. Vanuit mijn menselijke zorg zette ik dan haar mandje bij haar in de buurt. Maar nee, daar ging ze niet in. Ze bleef consequent op de punt van het vloerkleed liggen.Toen ik haar vroeg waarom ze speciaal daar op dat plekje ging liggen, liet ze me weten dat ze haar energie aan het opladen was op een aardstraal! Zo voelde ze zich weer beter en kon ze zichzelf beter genezen. In de paar maanden voor haar overlijden lag ze bijna altijd op die plek.

Er zijn ook katten geweest die me lieten weten dat ze het als hun taak zien om de huizen van hun mensenvrienden in een soort energetische balans te houden. Bijvoorbeeld in huizen die dicht bij zendmasten of boven op een onderaardse waterader staan. Katten hebben een energie-huishouding die precies tegenovergesteld is aan die van ons mensen. Wij mensen kunnen niet zo goed tegen vormen van straling, maar katten zoeken deze straling juist op. Mede hierdoor werd het mij duidelijk dat een kat zijn eigen slaapplaatsen in huis moet kunnen kiezen. Want ze liggen nergens zo maar!

De kat is dus een transformator puur sang, maar soms kan het ook voor een kat teveel worden. Zo was daar poes Mischa. Ze moest regelmatig overgeven en het ging niet om haarballen. Het bezoek aan de dierenarts had uitgesloten dat ze ziek was. Mischa was een poes die zeer van haar geliefde mensenvrienden hield. Op de vraag waarom ze zo vaak moest overgeven 'vertelde' ze: "Soms loop ik over van gevoel en van spanning. Dan voel ik me heel vol. Door over te geven komt er leegte." In het gezin waar Mischa woonde was er in die periode veel verdriet, wat ook spanningen met zich mee bracht. Bovendien stond hun huis vlakbij een hoogspanningsmast. Mischa wilde heel graag haar mensenvrienden helpen en hun huis energetisch in balans houden, maar dit was kennelijk voor haar iets te veel van het goede.

Bloesemremedies.

In mijn werk als dierencoach werk ik met een aantal alternatieve geneeswijzen. Een daarvan is bloesemtherapie. Bij deze zeer verfijnde, natuurlijke therapie worden vloeibare preparaten gebruikt waarin de levenskracht van de bloesems van wilde of biologische planten, bomen, struiken of paddestoelen is opgevangen. Bloesemremedies werken door middel van trillingfrequenties op de energie-huishouding van dieren. Ze zoeken als het ware in het bewustzijn van het dier naar de oorzaak van een probleem of klacht (fysiek of emotioneel). Zo pak je dus het probleem bij de bron aan. Bloesemtherapie is dus een holistische therapie. Dat wil zeggen dat je niet slechts naar een klacht kijkt, maar naar het hele wezen van het dier en vooral naar wat er in hem omgaat.

Dieren reageren heel verschillend op de remedies. Bij het ene dier kun je direct een verandering waarnemen en bij het andere dier duurt het wat langer. Toch kun je bij de meeste dieren na twee tot drie weken effecten van de remedies gaan zien. Deze  kunnen echter op gebieden liggen die wij als mensen niet verwachten. De bloesemremedies doen namelijk altijd eerst hun werk waar de ziel, het diepere wezen van het dier, vindt dat het het eerste nodig is.

Bloesemremedies geven dieren een zeer liefdevolle en krachtige ondersteuning in de meest uiteenlopende situaties. Zo werken ze zeer goed bij bijvoorbeeld dieren die: 

  • getraumatiseerd zijn (mishandeling, wisselen van eigenaar, verlatingsangst, stress, verlies van jongen, enz)
  •  in de lappenmand zijn door ziekte, ouderdom, ongeluk
  •  zwanger zijn en gaan bevallen
  •  eetproblemen hebben
  •  overemotioneel zijn (plaskater, konijnen die overal aan knagen)
  •  niet goed luisteren
  •  vachtproblemen of een allergie hebben
  •  in een acute nood- of stresssituatie verkeren (eerste hulpremedie);
  •  

Bloesemremedies kunnen zowel inwendig als uitwendig gebruikt worden en zijn nooit schadelijk. Ze kunnen toegediend worden door ze direct in de bek van het dier te druppelen of op een lekkernij, door het eten of drinkwater. Bij katten en andere dieren die zichzelf regelmatig wassen, kun je de druppels ook op de pootjes geven, op de vacht of achter de oortjes. Bepaalde remedies kunnen ook toegevoegd worden aan zalven of crèmes en ondersteunen zo het helingsproces van een verwonding of huidprobleem. De meeste dieren hebben geen probleem met het innemen van de druppels. Het is grappig hoe sommige dieren er heel blij mee zijn en al klaar staan voor hun dagelijkse portie remedies. Er zijn natuurlijk ook dieren die er niets van willen weten. Zo'n dier kan daar een reden voor hebben en heeft misschien een ander soort ondersteuning nodig. Voor meer informatie over bloesemremedies is er een leuk boek dat heet 'Katten psychisch helen' (zie einde artikel).

Ik werk zelf met bevredigende resultaten met remediesystemen uit onder andere Nederland, Australië, Frankrijk, Californië en Alaska.

Tot slot

Een consult met een dierencommunicator, dierentolk of dierencoach kan je helpen je blikveld  te verruimen zodat er meer inzicht en bewustzijn tussen jou en je dieren ontstaat. Veel dieren zie je opbloeien wanneer ze gehoord zijn. En dit heeft tot direct gevolg dat wij als dierenvrienden ons ook gelukkiger voelen. Het allermooiste is echter dat je je zelf de taal van het hart weer gaat her-inneren. Wanneer steeds meer mensen deze taal gaan spreken wordt onze planeet er weer een waar liefde, vrede en harmonie de grondtoon vormen. Dan zal het unieke bondgenootschap dat tussen mens en dier besloten ligt opnieuw bekrachtigd worden!

 

Jolanda van Dalen

juni 2007

Literatuur:

- Dieren aan het woord, Cecilia van der Drift en Edith Louw. ISBN: 9020283537

- Communiceren met dieren, Carol Gurney. ISBN: 9020283049

- De helende kracht van dieren, Susan Chernak McElroy. ISBN: 9022523284

- Katten psyschisch helen, Stefan Ball en Judy Horward. ISBN: 906030623

- Over het bewustzijn van dieren, Focco Huisman.ISBN: 9020243446

- Bachbloesemtherapie voor dieren, Bianca Uittenbogaard. ISBN: 9076761035

Foto: Elena Shumilova