8. apr, 2020

Wolf

De wolf keert terug in Nederland. Dat heeft een veel diepere betekenis dan we ogenschijnlijk denken. Een dier dat terugkomt in het collectief bewustzijn van een land, heeft een boodschap, een spiegel. Wolf komt dichterbij om ons iets aan te reiken ... ... 

Dieren zijn op onze planeet om ons te helpen herinneren aan wie wij zijn. Dit speciaal op die momenten waarop wij mensen dat zelf vergeten zijn. Ieder dier spiegelt een code naar ons toe, een stukje van ons eigen bewustzijn.

Wolf is een dier dat in de menselijke geschiedenis volledig verkeerd begrepen en gedemoniseerd is. Er zijn veel verhalen bekend over zijn wreedheid, maar in feite is wolf het  tegenovergestelde! Ze zijn vriendelijk, super sociaal en zeer intelligent. Ze hebben een sterk familiegevoel en kennen een complex systeem van vocale expressie. Ze dragen een prachtig bewustzijn over wat liefde is. Dit komt onder andere tot uiting in de manier hoe zij hun roedel organiseren.

In de bijgaande foto zie je een roedel wolven. De eerste drie dieren zijn de oudste of mogelijk zieke dieren. Zij geven het ritme aan waarmee de roedel zich verplaatst. Als de oudste of zieke dieren achteraan zouden lopen zouden ze de verbinding met de groep verliezen. In het geval van een hinderlaag zouden deze dieren verloren zijn. 

Dan komen er vijf krachtige dieren in de frontlinie. In het centrum van de groep bevindt zich de rest van de groepsleden. Daarna komen de vijf sterkste dieren. Als laatste is daar de roedel leider. Vanaf deze positie houdt hij alle groepsleden in de gaten, controleert de achterhoede en bepaalt hij de richting die de groep uit gaat. De roedel verplaatst zich in het tempo dat de oudere en zieken dieren aankunnen. Ze helpen elkaar en houden elkaar in de gaten. Een prachtige ethiek!

De wolf spiegelt ons eigen authentiek innerlijk leiderschap, ons vermogen tot liefhebben van onszelf en van onze medemens. Hij spiegelt onze krachtige intuïtie en ons vermogen tot zelfexpressie. Wolf leeft ons voor om ons leven liefdevol in eigen hand te nemen in integriteit en met compassie naar AL Wat Is!

Wolf zal het nog heel lastig krijgen in ons land, maar och wat een moed heeft dit dier. En ik zal hem nabij zijn!

Jolanda van Dalen.

7 februari 2020

Photo: Cesare Brai