8. apr, 2020

De boom.

Ik ging vandaag een wandeling maken door de polder hier. Het was zoveel stiller als anders. Heerlijk.

Ik ga altijd even op een bankje zitten mijmeren en zo ook vandaag. “Hé, daar ben je”, klonk er een stem die lang in mijn lichaam na resoneerde. “Hoe gaat het met je?”, ging de stem verder. “Ik herinner me je groot verdriet een tijd geleden toen je zag hoe een zaag mij mijn aardse leven benam”.

De stem was van het wezen van de grote boom die naast het bankje stond waarop ik altijd even ging zitten. Ik praatte altijd wat met hem. Nou ja, meer tegen hem denk ik, want ik kon hem niet altijd verstaan.

Ik was ontroostbaar geweest toen ik getuige was hoe een cirkelzaag de stam van deze boom wreed doorkliefde en scheidde van haar wortels. Het aangezicht van hoe de majestueuze boom ontworteld aan een hijskraan hing en in stukken gezaagd werd was heftig. Vanuit mijn pijn en onmacht werd ik boos en ben ik op de houthakkers afgestapt. Het werd een zinloze discussie tussen ons. De boom en alle andere bomen die er ook aan moesten geloven waren ziek, zo werd me meegedeeld. Men vond ze een gevaar voor mensen. Lulkoek. Ik kon mijn tranen niet bedwingen en kwam niet goed uit mijn woorden en klapte volledig dicht en ben uit het contact met de houthakkers gestapt. Ik was ontroostbaar. Vandaag zou ik leren dat ik dat niet meer hoef te zijn … ….

“Weet je", zo sprak de boom opnieuw. "Ik ben eigenlijk niet doodgegaan. Dat wist je al wel, maar ik zeg het je gewoon nog een keer. Dat kan heel troostend zijn. Ik leef. Sterker nog, ik ben op weg naar hoger leven”. Dat laatste begreep ik nog niet op dat moment.

Toen zakte ik weg in een diepe stilte. Ik voelde hoe een zachte, liefdevolle groene, zeer ijle energie me in de vorm van twee vleugels omarmde. Ze voerden me mee door tijd en ruimte en we kwamen uit bij Avalon. Het thuisland van de magische natuurrijken die zich lang geleden, toen de mensheid de verbinding met zichzelf kwijt begon te raken, daar diep in de aarde hebben terug getrokken. Dit uit angst voor de vernietigingskracht van de mensheid.

Ik stond op een groene heuvel en was getuige van een grote bijeenkomst van vele bewoners van dit mystieke land. Elfen, elementalen, trollen, deva’s van planten en kristallen, kabouters, draken en vele vele andere wonderlije wezens hadden zich verzameld.

Er danste een warme gloed van opwinding door de aanwezigen heen die allen in een vreugdevolle stemming leek te brengen. Via een wonderlijk soort telepathische communicatie vertelden ze elkaar dat er een nieuwe dageraad was aangebroken.  Het mensenrijk begon aan een nieuw offensief om zich dieper te herinneren wie het was. De mensen begonnen zich dieper te verbinden met hun hart. Dit heuglijke feit konden alle aanwezigen hier op dat moment voelen maar ook letterlijk waarnemen omdat er een stuk duister van Moeder Aarde verdween! Dat was veelbelovend! Het betekende tevens dat de mensheid zich binnen deze nieuwe hart-revolutie dieper kon gaan herinneren wie de natuurwezens zijn. Zo kunnen er nieuwe bruggen gebouwd worden in de unieke samenwerking tussen de verschillende rijken en kan Moeder Aarde verder helen en terugkeren naar haar oorspronkelijke staat.  Wat een rijkdom kan er floreren wanneer we elkaars bestaansrecht weer erkennen en respecteren. Het een kan niet zonder het ander. 

De NEVEL, de versluiering van Avalon die als een beschermende buffer om het land heen ligt, wordt letterlijk en figuurlijk dus verder opge-licht zodat het LEVEN naar nieuwe vervulling toe kan groeien (Het woord NEVEL kun je omkeren en dan betekent het LEVEN).  Daar is al heel veel werk in verricht, maar nu kan de volgende stap worden gezet in de bekrachtiging van de blauwdruk van het Aquarius tijdperk!

Ik hoorde in de verte mensen aankomen en kwam langzaam uit mijn verstilling.

Vanuit het wezen van mijn vriend de boom kreeg ik nog een belangrijke boodschap mee: “Mijn  aards sterven (van de boom) was verdrietig, maar weet dat het mij de kans heeft gebracht om naar een nieuwe laag van mijn hoger bewustzijn te groeien. Ook ik groei door levenslessen, al worden ze soms aangezet door diepe destructie.  In mijn levensplan ben ik op weg om, naast mijn volledig ontwikkelde goddelijke akasha (blauwdruk) en ziele-akasha, nu ook de eerste stappen te zetten in het manifesteren van mijn latente persoonlijkheids akasha!

Dat is een mondvol. Ik begrijp op dit moment dat  het betekent dat alle leven op weg is naar hoger bewustzijn met één prachtig doel. En dat is dat al het leven bewust wil worden van zichzelf en van het feit dat het de goddelijke essentie in zich draagt. Dat het een goddelijke vonk is. Sterker nog dat het god is! Om je daar bewust van te kunnen zijn, moet je dus bewust van jezelf kunnen zijn en heb je een persoonlijkheids akasha nodig. Daar is de boom naar op weg. Dat is de diepere boodschap van zijn overkoepelend levensplan. Mooi hè?

Al het leven maakt een  exodus uit het lijden, uit de oude wereld naar hoger bewustzijn. Alle rijken maken een uniek proces van evolutie door. Alle rijken schuiven een stukje verder op de ladder van de evolutie.

De mens is zijn goddelijke akasha aan het leren belichamen en overstijgt de vrije wil. Het dierenrijk is haar persoonlijkheids akasha aan het leren belichamen en zal de mens duidelijk gaan maken dat het met respect behandeld wil worden. Het plantenrijk zet de stap om een latente persoonlijkheids akasha te gaan manifesteren. Het mineralen- en kristalrijk draagt een  goddelijke akasha, maar maakt ook haar opgang naar nieuw bewustzijn en is uit haar latente zielen- akasha aan het komen om deze dieper te bekrachtigen. De belichaming van de ziel.

De oude wetten van oorzaak en gevolg zijn ontworteld. De nieuwe wetten van Liefde en Eenheid zijn bekrachtigd. Al het leven komt steeds meer in dienst van elkaar te staan zoals het ooit bedoeld is. Het leven ontwaakt in de herinnering aan haar goddelijke oorsprong.

En al zou je het nog niet zeggen omdat er nog steeds zoveel helse shit is, het leven is werkelijk op weg in haar exodus uit het lijden.  Dat volledige proces vraagt natuurlijk veel tijd en ook zijn er nog een aantal tijdperken nodig om het hele plan van leven naar zijn goddelijke staat toe te leiden,  maar jij en ik zijn getuige van de aanvang daarvan! Dat is toch heel bijzonder?

En ja we leven allemaal in een eigen realiteit. We zien allemaal wat we kunnen, willen en kiezen te zien.  Ieder vanuit het eigen perspectief. Maar wanneer je wezenlijk contact maakt met je hart en de zelfliefde die daarin woont in je leven durft te belichamen in de dagelijkse realiteit,  dan bouw je gestaag mee aan een nieuwe wereld! 

Wat een dag weer!

Sterkte voor iedereen. Take care and connected!

24 maart 2020

Artwork: makers zijn mij niet bekend.