8. apr, 2020

Aquarius update 02: Waar raakt het duister jou?

Durf jij het duister aan te kijen wat zich nu genadeloos aan ons laat zien? Waar raakt het jou? Wat voel je? Verdriet, onmacht, woede, pijn? Mag het er zijn of moet het weg? Scheid je je ervan af? Durf je erover na te denken dat het duister ook onlosmakelijk met jou verbonden is? Dat het de keerzijde van de liefde is, maar dat het duister in feite ook tot je goddelijk potentieel behoort?  Heb je de neiging het duister te veroordelen en plaats je het liever nog even buiten je? Past het in je mooie wereldje van licht en liefde?

Zo maar wat vragen.

De meeste van ons hebben gecreëerd vanuit het duister. Dit deden we simpel gezegd om ervaringen op te doen. Het leven is in feite een groot oefenterrein om onze goddelijke essentie in kaart te brengen. Ervaringen opdoen in het creëren en manifesteren van de gigantische krachten van magie, leven en dood. Alle schaduw die we buiten onszelf zien op deze planeet, is mede door onszelf gecreëerd door de tijd heen. En ja, daar hebben we een collectief schuldgevoel op zitten. Maar het zegel van het schuldgevoel mag daar nu vanaf. Er is al zoveel liefde opgebouwd dat het kan worden aangeraakt door compassie. We mogen de volgende stap zetten naar een leven vanuit onze goddelijke essentie. Want daarbinnen woont de onvoorwaardelijke liefde … …  

We mogen de totale verantwoordelijkheid nemen voor alles wat we ooit gecreëerd en ervaren hebben. Of dat nu vanuit het licht of vanuit het donker was. En je staat daarin niet alleen. Je eigen, hoger bewuste multidimensionale zelven en veel lichthulp zijn je continue nabij! 

Omarm jezelf daar waar je je zelf af hebt gewezen en je je nog zo schuldig voelt om je eigen "slechte" destructieve gedrag, ooit gecreëerd, misschien wel eonen geleden. Dit scheid je af van de onvoorwaardelijke liefde. Ja, omarm iedere partikel bewustzijn, iedere ervaring van jezelf al lijkt die gespeend van liefde.  En probeer dit te doen vanuit de beide polen in jezelf, vanuit de innerlijke man en vrouw. Laat ze  samen smelten in dat liefdevolle huwelijk.

Dan kun je met de ogen van de liefde leren kijken naar het duister dat zich nu een weg naar het daglicht baant. Dan breng je er licht in vanuit zelfliefde en creëer je er geen nieuwe schaduw in. Dan kan het werkelijk transformeren, verlicht worden!

In het blog:  ‘Ik ben het duister’, wat je op de website kunt vinden,  kun je mijn ervaringen lezen met een duister zelf en wat een geschenk dit mij heeft gegeven.

5 april 2020

Jolanda van Dalen