8. apr, 2020

Aquarius update 03: Twee tijdslijnen

Ja, het is zeer verwarrend op het moment.
Het ene moment ben je bang dat het fout gaat.
Het andere moment is er weer vertrouwen.

Weet je, er lopen twee tijdlijnen door elkaar op dit moment.
Simpel gezegd een oude en een nieuwe.
De oude gaat verder onder de wetten van oorzaak en gevolg, dat is de 3D realiteit.
De oude wereld gaat over angst, vernietiging, 5G en over complotten.

De nieuwe tijdlijn bestaat onder de wetten van Liefde en Eenheid, dat is de 5D realiteit.
De nieuwe tijdlijn gaat over opgang van leven naar hoe het van oorsprong bedoeld is. En zoals we dat diep in onszelf weten.

Belangrijk is dat je hierbinnen niet langer kunt kijken vanuit dualiteit naar dat wat er gebeurt. Het gaat om het eenheidsprincipe! Dat is gebaseerd op liefde. Dus het gaat om het kijken met de ogen van de liefde naar de intelligentie van het leven waar jij als bewust, co-creërend mens deel van uitmaakt. Dat wat zich voltrekt volgens een kosmische, goddelijke ordening gebeurt. Dan plak je niet langer jouw waarheid op het leven. Die is heel vaak gekleurd vanuit de persoonlijkheid. Dat werkt niet meer mee in 5D. Dat geeft rust.

We zitten midden in de barensweeën van de nieuwe tijd en ons wordt gevraagd de tijdlijn van de liefde en de eenheid uit te zetten. Deze voor te leven. In te brengen in het fluïdum van het leven. Als het ware dwars door de oude 3D tijdlijn heen. Dat is nieuw en vraagt concentratie ja, maar is ook tegelijk zo fantastisch en vreugdevol om daar bewust mee bezig te zijn. Het draagt de belofte van alles waar we zo naar hebben verlangd en naar toe hebben gewerkt. We kunnen nu immers manifesteren!

We creëren iedere seconde onze eigen realiteit.
Welke realiteit wil jij creëren?
Bouw je mee aan een Nieuwe Aarde? Of bekrachtig je de 3D realiteit door gedachten van dualiteit te plakken op alles wat je ziet gebeuren?

Ik bedacht me van de week dat ik nog aardig mijn visie op de dingen plak die ik zie gebeuren. En ik heb mezelf teruggefloten om nog dieper te kiezen voor neutraliteit. Zo geef ik de intelligentie van het leven zelf de kans. Zo vertrouw ik op de opgang van het leven die zijn weg naar de oppervlakte zoekt. Het leven zelf draagt zo’n diepe intelligentie. Ik kan niet anders dan haar vertrouwen en haar de kans te geven.

Het is nu belangrijk om steeds even te observeren of je vanuit het oude dualiteit principe op een situatie reageert of vanuit het nieuwe denken. En stel je gedachten weer bij.
We hebben zolang in dualiteit gedacht dat het onze tweede natuur is geworden.

Neem de tijd voor alles en blijf je hartspier trainen.

Weet je, we hebben een persoonlijkheid , een ziel en een overkoepelende spirit. In 5D gaan we leven vanuit het hart, de ziel en overstijgen we de vrije wil. Voor de persoonlijkheid is het niet meer belangrijk om haar stempel op de waarheid te drukken zoals in 3D. Hier staan de ziel en de overkoepelende spirit aan het roer.

Het is boeiend en eigenlijk heel vreugdevol wat er zich afspeelt (Ik zeg niet dat het makkelijk is … …).

We hebben het Vissen tijdperk afgesloten en staan met de grote teen in het Aquarius tijdperk. Een totaal nieuwe manier van denken en leven staat op de drempel.

De oude wereld desintegreert en een nieuwe is zich krachtig aan het vormen. Met ons als co-creators. Wat een bijzondere tijd om samen hier op deze prachtige planeet te zijn.

Dit grote plan kent zijn weerga niet.

En ja, af en toe slaat ook mij de schrik rond de neus, maar keer op keer kies ik terug te keren naar de liefde en vind ik mijn weg weer in dit prachtige plan van leven. En ik realiseer me dat we worden bijgestaan door prachtige aardse en galactische lichtlegers en door elkaar! En weet je, we doen het zo gek nog niet!!!
In vertrouwen en liefdevolle verbinding.


Jolanda
8 april 2020