28. apr, 2020

Aquarius updat 08: Soevereine, universele wereldburger.

Het is de moedige mensen van het verzorgingshuis waar mijn moeder woont, gelukt om een bezoekershuisje in de tuin te creëren.

In plaats van zwaaien naar een stip op de achtste etage mag ik dichterbij mijn moeder komen … … Hoe dichtbij ga ik binnenkort ervaren.

Ik ben blij en dankbaar, maar voel me ook vreemd. Vreemd omdat het een paar weken geleden een recht was mijn moeder te bezoeken wanneer ik wilde, elkaar te omarmen en leuke dingen met elkaar te doen.  En nu moet dat op een bepaalde tijd binnen 20 minuten gebeuren.

Het gekke is dat je steeds je grens verlegt. Dat voelt nog het meest rare op dit moment.

De oude wereld wordt afgebroken.De nieuwe wil haar intrede doen. De chaos wordt groter.

Ik blijf kiezen diep in verbinding te zijn met mijn goddelijke essentie. Hier vanuit te leven en die verbinding continue te verdiepen en te bekrachtigen.

Ik voel vreugde dat ik op deze planeet leef. Ja juist nu en iets in me zegt dat precies dat mijn diepste immuniteit bekrachtigd.

Ik verbind me met de blauwdruk van de oorspronkelijke aarde. Zoals die bedoeld is in het grote plan van leven. In die blauwdruk ligt liefde, eenheid, vreugde en de onzegbaar mooie kosmische ordening besloten. Dit alles is al die tijd gewoon manifest. Ik hoef me er slechts mee te verbinden en het tot mijn realiteit te maken.

Het is ons menselijk perspectief dat gekleurd is geraakt door de tijd heen. Hierdoor zijn we die kosmische ordening vergeten en konden we die niet meer zien. We wilden de vrije wil exploreren en creëerden mooie dingen en ook gewoon veel shit.

Het is precies die shit die nu genadeloos als fall out naar boven komt. Het leven wil er van af. Het past er niet meer in. Het leven wil naar hoger LEVEN!

Die shit is door ons allemaal gecreëerd en kan dus ook door ons allemaal getransformeerd worden.

We worden uitgedaagd om te handelen nu. Steeds opnieuw kiezen voor de innerlijke kroon, Onze eigen goddelijke essentie  kiezen te herkennen, te erkennen en vooral te accepteren. Dit laatste is nog het meest lastige. En dan vervolgens oefenen om die goddelijke vonk te belichamen in onze dagelijkse realiteit.

Handelen vanuit innerlijke verstilling voor de een. Handelen in actie voor de ander. Ieder op zijn/haar eigen manier.

Maar het is duidelijk dat het om handelen gaat, want we hebben genadeloos over onze grenzen laten gaan de afgelopen eeuwen en eeuwen. Dat ligt op ons bordje nu. We kunnen niet meer om onze prachtige essentie en goddelijke komaf heen. We kunnen niet meer verloochenen wie we zijn. Dan creëren we nieuw karma. Dat is misdadig naar onszelf toe. Er wordt gevraagd te handelen naar ons zelf nu!

Niemand mag meer over onze grenzen. Dus mogen we die eerst weer gezond maken. De belangrijkste manier om dat te doen is misschien wel door die zelfliefde waar we het zo vaak over hebben terug te pakken en voorbij de gruwelijke zelfafwijzing heen te gaan.

Zelfliefde maakt onze grens duidelijk. Zo kunnen we onze ruimte innemen die we prijs hebben gegeven omdat we onszelf hebben verguisd.

Wanneer we ruimte prijsgeven neemt een ander die in. Dus mogen we leren die eigen ruimte terug te pakken. Het is belangrijk dit zonder veroordeling naar de ‘dader’ te doen. Dit is namelijk een belangrijke kosmische wet die ons immuniteit geeft!!!  Een dader neemt de rol op zich om ons een bepaalde les te leren waardoor wij op zoek gaan naar ons hoogste licht. Je verzwakt je eigen immuniteit en integriteit wanneer je een ander veroordeelt.

In dit spel van licht en donker, meer is het eigenlijk niet, zijn er daders en slachtoffers. En de meeste van ons hebben beide rollen onderzocht en ervan geleerd. Dus hoe neutraler we kiezen te staan hoe beter!

In de herkenning van jouw goddelijke DNA ligt jouw hoogste begrenzing tegen alle shit, alle fall out van het karmische veld dat zich nu laat zien.

Je bent dus geen slachtoffer, maar je wordt uitgedaagd om, misschien voor het eerst, voor je ZELF te gaan staan! Zichtbaar te worden in wat jij je zelf waard vindt. Aanspraak maken op je diepste eigen waarde. Daar waar je  nooit eerder bent geweest. Geef je grens aan. Ik kies voor het leven. Ik kies niet langer voor de shit!

Pak je kroon terug. Herinner je je goddelijke afkomst en ga staan in jouw stralend licht. Laat de liefde voor jezelf door je heen gloeien en maak aanspraak op je soevereiniteit! Daar ligt je immuniteit!

Maak aanspraak op het beste wat deze wereld je te bieden heeft en geef van het beste wat jij haar te bieden hebt. Jij bent hier immers precies op dit moment om precies jouw unieke geschenk, talent aan de wereld te geven!

Stop jouw geschenk voor deze planeet niet langer onder stoelen of banken. Deel het! Deel wat je te bieden hebt. Het is tijd! Wordt zichtbaar.

Sta op in jouw waarheid en in jouw recht als universeel, soeverein wereldburger van deze planeet.

We kunnen deze shit samen transformeren. Ieder vanuit zijn eigen authentieke kracht en talent.

Ik zie het mijn moeder van 94 jaar ook doen op het moment. Op haar eigen manier.  Ze zei door de telefoon: "Jolan, het is eigenlijk best een uitdagende tijd. Ik leer er nog veel van en ik probeer er te zijn voor de bange mensen die hier in huis wonen… … ".

Ik sta naast jou!

In liefdevolle verbondenheid.

28 april 2020

Jolanda van Dalen