2. sep, 2020

Multidimensionaal helingswerk voor de kinderen

Velen van ons zijn, naast zichtbaar dagelijks werk, ook werkzaam achter de schermen. Soms volledig bewust, soms een beetje bewust of soms nog totaal onbewust.  Velen van ons zijn 24 uur per dag werkzaam om op vele lagen te assisteren bij het belichamen van de goddelijke blauwdrukken voor de nieuwe aarde. Dit binnen al het leven op deze planeet.

Ik schrijf bijna nooit over mijn werk achter de schermen. Het heeft nooit zo gevoeld.  Vandaag wil ik er iets over schrijven. Het kan bijdragen aan inzicht bij het herkennen van wie we als mens zijn en wat er aan prachtige talenten binnen ons bereik liggen. En vooral hoe we hiermee in dienst van elkaar en het leven kunnen staan.

Mensen worden massaal wakker nu en de mensen die al wakker waren, vorsen dieper naar hun essentie, naar hun godskern.

Een mens draagt goddelijk DNA, zo is inmiddels bewezen en hij is in staat tot, laat ik het gerust zo zeggen, het manifesteren van wonderen. Het enige dat echt belangrijk is, is dat hij dit zelf in zijn wezen als diep weten en als waarheid durft te herkennen en kiest te belichamen. Hier komt onze multidimensionaliteit om de hoek kijken!

Hoe werkt multi dimensionaal helingswerk bij mij?

Het is een ongelooflijk dynamisch gebeuren dat iedere keer anders is! Ik neem het voorbeeld wat er zich deze ochtend hier bij mij thuis afspeelde.

De hele ochtend nam ik een beeld waar van een kleine kinderhand die naar me uitreikte. Ik kreeg niet direct helder waar dit beeld mee te maken had. Ik liet het los.

Op gegeven moment werd mijn bewustzijn weggetrokken van mijn dagelijkse bezigheden. Dan moet ik even gaan liggen of zitten.

Er lag kennelijk een afspraak klaar met Jace, mijn buitenaards counterpart, mijn tweelingvlam, of hoe je het ook noemen wil. Jace is een Arcturiaanse man uit mijn eigen multidimensionaal veld dus. Hij is een parallel zelf. Hij is mij en ik ben hem. Wij zijn samen een ziel. Hij op een andere dimensie, ik op aarde en regelmatig komen we samen voor helingswerk.

Ik zakte weg in een diepe ontspanning en voelde mijn bewustzijn versmelten met dat van Jace en er manifesteerde zich een prachtig energieveld wat ik het ‘zachte vredes veld’ noem. Hierbinnen is geen polariteit aanwezig. Een onzegbaar mooi veld van zeer pure liefde.

Ik werd me bewust van een andere omgeving en dat was een onderaardse ruimte. Het is een dumb onder een dumb waar de hellen nog gruwelijker zijn dan ik voor mogelijk hield.

Er worden op dat moment kinderen bevrijdt uit deze onderaardse ruimte. Aardse en galactische licht soldaten staan paraat om helpen. Ik ben er een van. We doen er alles aan om voor deze kinderen letterlijke en figuurlijke licht punten te manifesteren in hun afgrijselijke, naargeestige, apocalyptische, duistere realiteit.

De meeste kinderen zijn er vreselijk aan toe. Er is ook een groep kinderen die er zo slecht aan toe is dat zij geen overlevingskansen hebben. Zij zijn slechts gebaat bij euthanasie.

Dit gebeurt op zeer zorgvuldige wijze door reguliere, begenadigde artsen. Vanuit de galactische lichtsoldaten komt daarnaast liefdevolle zorg voor de energetische begeleiding van de kinderen bij het sterven, c.q. het verlaten van de aarde.

De schokkende, ieder begrip te boven gaande gruwelijke ervaringen van de kinderen, hebben grote gaten in hun heilige geometrie, hun spirituele weefsel geslagen. Soms is dat ook volledig verwoest.

Er wordt hoogfrequente, fijnstoffelijke energie beschikbaar gemaakt die een intense verzachting en daardoor eerste heling aan kan reiken zodat de kinderen relatief rustig uit hun aardse lichaam kunnen glijden en kunnen sterven.

Ik zit op een soort bed dat drie wonderlijk mooie, pulserende, vibrerende kleuren uitzendt.

Het ‘zachte vredes veld’ wordt geactiveerd.

Er worden kinderen in mijn armen gelegd die ik vanuit het zachte multidimensionale vredes veld nabij ben.

De kinderen worden omhuld met een fijnstoffelijke, energetische deken van diepe vrede, liefde en erkenning van hun bestaan. Het vredes veld is ragfijn, zeer verzachtend en het voedt de zelfliefde van de kinderen.  Je moet hierbij denken aan een wonderlijk mooie combinatie van helende frequenties van kleuren, geluid en energie, maar dan in een verstilde trilling. Een hoog soort hertz.

Er wordt buiten de tijd een moment gecreëerd waarin geen dualiteit is. Een tijdspanne waarbinnen geen verscheurend lijden bestaat. In dit moment vindt een eerste vorm van ragfijne, diep verzachtende heling plaats. Een moment van herinnering aan heelheid en verbonden zijn. Dit geeft een nieuwe imprint in de oude matrix van de kinderen. Hierdoor wordt het mogelijk voor de ziel om met deze gruwelijke herinnering om te kunnen gaan.

We bouwen lichtbruggen zodat het reizen door de portalen, terug naar de overziel binnen de bron, rustig kan verlopen. De aardse incarnatie kan terugvloeien in de godskern en heeft een eerste verzachting ontvangen. Hierdoor kan verder herstel makkelijker plaats vinden. Het sterven wordt verzacht en er wordt heling gemobiliseerd om de gaten in het spirituele weefsel een eerste cruciale heling mee te geven.

Ik voel hoe de kinderen, relatief gezien, rustig in een omhullend veld van verzachting, vrede, liefde en erkenning wegglijden en de aarde verlaten. En ja, er rollen tranen over mijn wangen. Omdat ik in een hoger bewust zielsdeel van mezelf aanwezig ben, kan ik vol mededogen aanwezig zijn en ervaar ik slechts liefde.

Dit kunnen we voor de kinderen doen.

Voordat de andere kinderen uit de onderaardse ruimte worden gehaald wordt er voor hen ook een eerste vorm van heling geactiveerd. Vanuit een prachtige gouden energie frequentie wordt er opnieuw een prachtig zacht veld van vrede opgebouwd. Een veld van geruststelling, veiligheid en daarbinnen een eerste vorm van heling die inwerkt op de gekwetste spirituele weefsels, de ingeslagen trauma’s. Het voelde als een collectieve vorm van een soort re-connecting en een her codering van het DNA.

Er komt een klein jongetje naar me toe gelopen. Hij kon maar net staan. Ik nam hem in mijn armen en hij begon heel hard te huilen en te schreeuwen … …  Een diep ingeslagen oer trauma van angst en pijn dat vrij mocht komen in dit vredesveld.  Er rolden tranen over mijn wangen. Een deel van diep mededogen, een deel van ontroering omdat ik voelde dat ik mijn hart zo liefdevol open kon houden en er ook hier even geen lijden bestond. We waren even in een moment buiten de tijd zonder dualiteit en precies dat bracht een eerste aanzet tot diepte-heling.

Het is even in het kort gezegd wat ik vanmorgen tijdens mijn multidimensionaal helingswerk ervoer.  Dit kunnen wij als mensen doen. Dit is zo ongelooflijk mooi en waardevol. En dit is wat velen aan het doen zijn, maar misschien nog niet altijd bewust. Het kan minder machteloos maken wanneer je denkt niets te kunnen doen.

Synchroniciteit.

En hoe mooi werkt de synchroniciteit. Toen ik dit stukje aan het schrijven was, kreeg ik een persoonlijk berichtje van iemand met een vraag. Zij had een intense fysieke ervaring gekregen na het plaatsen van een artikel rond hetzelfde thema van misbruik van kinderen.  Deze mooie vrouw bleek op dat moment ook multidimensionaal werkzaam te zijn voor het collectief van de getraumatiseerde kinderen. We waren dus verbonden met elkaar in ons helingswerk. Wauw, hoe prachtig is dat!

Vanuit onze multidimensionale velden zijn we omni-present (= overal en binnen vele tijdlijnen) aanwezig. Dus je bent zo veel meer dan je denkt, mooi mens!

Dus ga liefdevol en vol passie door op jouw weg om je multidimensionaliteit te herkennen, erkennen en te accepteren.  Durf je grootsheid te zien en dan zal je versteld staan van hoe mooi je al je hele leven lang werkzaam bent voor het leven en Al Wat Is! Soms zonder het bewust te zijn omdat de moed vraagt om te zien hoe mooi je bent en hoe ver je bewustzijn reikt.

Het is de tijd om je eigen waarde weer even onder de loep te nemen en naar het volgende bewustzijnsniveau toe te tillen. Dan komen de wonderbaarlijke ontmoetingen met jouw andere, prachtige zielsdelen bij je aankloppen. En samen met die delen ontstaat er dan een prachtig samenwerking om onze mooie planeet aarde te helpen transformeren naar een planeet van liefde en vrede!

In naam van de kinderen van deze wereld! En onze eigen innerlijke kinderen!

Jolanda van Dalen

2-9-2020

NB.1.: Het kader waarin dit helingswerk voor de kinderen valt.

Op dit moment worden er wereldwijd en dus werkelijk op grote schaal, kinderen bevrijdt uit onder andere onderaardse zogeheten dumbs. Deze kinderen zijn ten prooi gevallen aan gruwelijke soorten misbruik en moord binnen pedofiele en satanische netwerken. Dit is al eeuwen en eeuwen aan de gang.

Dit gaat over de moord op de onschuld van de mensheid. 

Binnen de (r)evolutie van het Waterman tijdperk worden nu op aarde grote zuiveringen aangestuurd die onder andere deze gruwelijk duistere zaken massaal in het daglicht brengen.  

Het gaat om ontelbaar veel kinderen. Onze kinderen.

Er zijn al veel dumbs bevrijdt en men gaat daar mee door!

Ook in Nederland komt dit nu naar buiten.

Doe je eigen onderzoek wanneer dit onderwerp je ter harte gaat. Er is een overvloed aan informatie op het internet te vinden. Google bijvoorbeeld even op #savethechildren.

Binnen dit kader heb ik deze persoonlijke ervaring geschreven.