7. okt, 2020

Over de plus en de min.

Het grote spel gaat nu echt op de wagen! De grote shift zoekt naar belichaming. The Storm is upon us. Niet alleen in Amerika. Overal op de planeet. Ook in Nederland. De Aquarius zuiveringen zetten aan!

Die shift komt. Daar kunnen we niet anders dan heel blij mee zijn. Daar hebben we hard naar toe gewerkt. Die heeft ieder van ons mee helpen manifesteren door ons innerlijk transformatie werk te doen. Dus die shift gaat zich ontvouwen voor ons hoogste goed! Daar ligt onze focus op.

Ik wil graag kort iets delen.

Een groep mensen die nog niet wakker durfde of kon zijn, kan het zwaar gaan krijgen nu. De oer trauma’s kunnen versneld bij hen naar boven gaan komen. Schuld, schaamte, diepe pijn, onmacht diepe angst, woede en noem het hele rijtje maar op. De zaken waar wij al jaren mee bezig zijn kunnen bij deze groep diep getriggerd worden en heel direct in daglicht willen komen. Dit kan diep leed gaan veroorzaken en tot psychoses en andere psychische pijn leiden omdat er nog geen handvaten of innerlijke bedding is waarbinnen dit bestaansrecht kan krijgen.

De waarheid rond het gruwelijk machtsmisbruik van de mensheid die nu boven tafel gaat komen, het grote wakker schudden, zal voor veel mensen niet te verteren zijn.

Er zal een collectief veld van angst, pijn en verscheuring in beweging komen vanuit de mensen die nog niet wakker durfde of konden zijn. Dit zal het veld van licht ontmoeten dat anderen hebben gemanifesteerd.

Je krijgt dan een soort wrijving en daarbij komt er een nieuwe golf energie, een nieuw veld vrij. Dat is een soort schokgolf.

Iemand zei het heel mooi tegen mij, je krijgt een plus en een min energie wanneer deze velden elkaar ontmoeten. Precies dit manifesteert dus een nieuw veld dat een hogere frequentie bevat. Dat is een energetische wet.

Dit nieuwe veld kan ook voor de hoog bewuste mensen onder ons als intens ervaren worden.

De energie die vrijkomt bij het ontmoeten van de plus en de min is onderdeel van de grote shift.

Dit is de wrijving, de stuwende energie die kennelijk nodig is om überhaupt te kunnen shiften. Dit is een soort hogere wiskunde en daar ben ik niet goed in. Maar houdt de ontmoeting van de plus en de min in gedachte en dat dit dus een nieuw energieveld aan zet! Die gaat helpen de opening te maken naar 5D en hoger. Dit gaat allemaal over wrijving of noem het beweging.

Iemand vroeg me, moet ik voorzorgsmaatregelen nemen? De meest essentiële voorzorgsmaatregel die we nu kunnen nemen is volgens mij zelfliefde blijven aanboren. Dit steeds op nieuwe, subtielere laagjes binnen je grootsheid en dus op steeds diepere lagen binnen source, de bron in je zelf.

Zelfliefde belichamen en je godskern dieper herkennen.

Alles gaat om verfijning en verzachting binnen ons zelf nu. Het bemeesteren van ons innerlijk leiderschap. En van hieruit met alle tools die we in ons leven verzameld hebben anderen nabij zijn. Dit in de wetenschap dat die ander zijn eigen weg mag blijven gaan. Iemand zei het vandaag heel mooi tegen me. Iedere vlinder mag uit zijn pop komen wanneer het zijn of haar tijd is. Zelfs als er een grote shift gaande is.

Er kan sterkte polarisatie optreden. De plus en de min dus. Dit kan niet anders.

De warriors of light wordt gevraagd de spier van zelf liefde en het innerlijk meesterschap te blijven trainen, te verfijnen en polarisatie in zichzelf te blijven neutraliseren. Zo binnen zo buiten. Persoonlijk en collectief.

Heel veel mensen gaan het moeilijk krijgen door aan de ene kant de hoge lichtfrequenties die verbinding zoeken om de liefde dieper te vestigen om zo de schaduw te helpen transformeren en verzachten. En aan de andere kant zal alles wat in het daglicht gaat komen en zichtbaar gaat worden op TV (niet in de massa media) verbijsterend zijn. Om dit krachtveld gaat het. De open baringen zijn begonnen.

We hebben met elkaar veel werk verzet in zelf heling en hierdoor een bedding van heling voor anderen uitgezet. Hierdoor kon de schaduw zich gaan laten zien. En die komt nu massaal in het daglicht.

We mogen elkaar bedanken voor al het werk dat we hebben verzet. Het was onzegbaar zwaar, maar ook heel mooi. En nu komt de shift waar we naar hebben verlangd! Hiervoor zijn we op aarde! We zijn het aan het doen.

We gaan ervoor. We staan in onze kracht en soms zijn we er even uit en ook dat is goed. Maar we weten hoe het zit nu. We hebben de sleutel tot onze soevereiniteit in handen!

Er zullen open baringen gaan komen die velen zal schokken en er zal ook beroering kunnen komen onder de mensen die wakker zijn. Wanneer de schaduw in zijn volheid in  het licht komt kan dat confronterend zijn!

Samen, hand in hand in de shift! In liefde! Er zijn voor elkaar.

WWG1WGA !! Where we go one, we go all.

In liefde!

4 oktober 2020

Jolanda van Dalen