16. sep, 2021

Hoger meesterschap

Ik spreek regelmatig lichtwerkers die zich af en toe verward voelen en niets meer snappen van hun hele werkerschap, c.q. ascensie proces. Ze hebben hun innerlijk werk van jaren gedaan. Weten van de hoed en de rand, dus waar het om gaat bij transformatie processen, maar raken af en toe toch zeer ontmoedigd.

Dat kan veel oorzaken hebben natuurlijk. Een daarvan wil ik kort benoemen. Het is een soort nieuwe valkuil. De valkuil op het pad binnen het belichamen van ons hoger 5D potentieel.

En ja, het is een gekkenhuis op planeet Aarde. De benaming twilight zone dekt de lading niet eens meer. Er zijn geen woorden meer te vinden voor alle gebeurtenissen in onze wereld en ze gaan voorbij aan ieder menselijk voorstellingsvermogen. Dus dat we af en toe in een dip zitten is niet zo gek natuurlijk.

De oude matrix piept en kraakt op haar grondvesten, wordt afgebroken en de nieuwe blauwdrukken voor Aquarius worden gebouwd.

Er zijn dus op dit moment twee grote zuigende krachten aan het werk. De zuigkracht van de oude wereld en die van de nieuwe wereld. Dit vraag continue keuzes van onszelf waarmee we ons willen verbinden.

De zuigkracht van de 3D matrix wil ons gevangen houden in onze piekercirkel, het rond  blijven denken van de mind in totale zelf controle. Dit is onze eigen innerlijke cabal zogezegd en die houdt ons weg van de innerlijke creator.

‘Jeetje, ik dacht dat ik dat stuk nu toch wel geheeld had. Poeh, daar heb je het weer die angstlaag. Houd het nou nooit op? Gatver, ik heb er geen zin meer in. Ik zie het niet meer zitten. Dit wil ik niet meer. Hier kies ik niet meer voor. Wat een slapjanus ben ik. Daar is die faalangst weer', enzovoort. De piekercirkel maakt doodmoe en is binnen de kortste keren vicieus. De schaduw blijft aan je trekken en je voelt je wegglijden in de dip.

We zijn ons er ondertussen van bewust dat het enige dat op zo’n moment werkt, is die controle los te laten want die scheidt ons af van onze bron. Daar in onze innerlijke bron wordt al lang geweten wat zich een weg naar ons bewustzijn wil banen. Het is echter de persoonlijkheid die zich onveilig voelt en het nieuwe nog niet kan dragen.  Het gaat om te VOELEN wat er bewust wil worden.  Na het voelen komt de overgave. De overgave aan de creator in onszelf. Zo ver zijn we al.

Er is echter nog iets wat belangrijk kan zijn op zo’n moment waarop we ons niet prettig voelen. En dat is om te proberen op een nieuwe manier te kijken naar wat er  mogelijk  achter onze eigen schermen afspeelt.  En dit dan te bekijken met de ogen van nieuwe zelf liefde!

Waar we op dit moment als voorhoede van de mensheid staan in onze evolutie is zinderend te noemen. We zijn een volkomen nieuw bewust zijn aan het leren belichamen waarbinnen we onze diepste essentie leren aanschouwen. Daar waar we naakt van aangezicht tot aangezicht met de creator/god/oerbron/quantumveld komen te staan. We zijn ons de weg terug aan het herinneren naar het volledige authentieke levensmysterie met daarbinnen Al Wat Is.

De aanpassingen die onze fysieke lichamen en onze spirits aan het maken zijn om binnen die multidimensionale 5D frequenties en ook al hoger, te kunnen functioneren, zijn intens. Ons fijner spiritueel weefsel en onze heilige geometrie evolueren dag en nacht. De nuances die dit in je fysieke en gevoelsmatige waarneming kunnen laten voelen, zijn zo intens en nieuw dat deze gemakkelijk voor verwarring kunnen zorgen. Het speelt zich af binnen een totaal nieuwe realiteit!  Weet je, we zijn hier nooit eerder geweest! Blijf je dat realiseren!

Deze nieuwe evolutionaire gevoelservaringen en fysieke waarnemingen kunnen gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld als oude schaduwstukjes omdat we ze soms nog vanuit de mind kiezen te labelen. Zo van: 'gatver, dit voelt slecht, daar ga ik weer. Dit wil ik niet. Ik kan het niet. Ik voel me doodmoe. Zo kan ik niet functioneren. Wil ik dit  nog wel? Wat is dit voor negativiteit?'  Omdat het zo nieuw voelt kan het angst oproepen. En angst hebben we liever niet, dus die proberen we te controleren. Dat kan er ook voor de ervaren lichtwerker gewoon in sluipen.  Dit zijn als het ware nieuwe ego laagjes omdat de persoonlijkheid zich even heel wankel kan voelen en er niets meer van begrijpt. En dan kan de spiraal al snel omlaag gaan draaien.

Het is belangrijk om op een moment waarop je je rot voelt, af te vragen: 'O, dit voelt gek, maar is dit oud of is dit nieuw?' Kijk ik hiernaar vanuit de oude wetten van de 3D matrix of vanuit de nieuwe wetten van 5D en dus vanuit liefde? Dit op mijn eigen unieke manier?'

Betrek je hoogst haalbare eigen waarde, zelf respect, integriteit hierin en haal alle zelf liefde uit de kast die je in je hebt! Stel je zelf nog een  aantal vragen: “Kan het zijn dat ik bezig ben vorm te geven aan de nieuwe frequenties van 5D die zich een weg zoeken naar de nieuwe aarde? Dat ik meewerk in de opgang van het leven? Dit op mijn eigen unieke manier?'

Ja, je bent dag en nacht keihard aan het werk met het geven van handen en voeten aan de totaal nieuwe blauwdrukken van Aquarius. Dit is puur evolutie via jouw fysieke lichaam en spirit! Dit is werkerschap in 5D! En dan ook nog eens multidimensionaal dus!

En de volgende vragen zijn dan: “durf ik dit van mezelf te zien? Sta ik het mezelf toe dit te zijn? Ben ik het waard? En durf ik dit te dragen in mijn persoonlijkheid zodat het manifest wordt?’

Wanneer je kiest voor jouw actieve volgende stap van zelfliefde plaats je jezelf direct  in een totaal andere en nieuwe energie. Eentje van erkenning.  Je spiraal kan niet omlaag. Je doet de creator in jou recht. Je gaat je ook direct beter voelen want je durft te zien hoe mooi je bent en hoe hard je aan het werk bent om de 5D frequenties te belichamen. Je neemt je ruimte in in het grote plan van leven. Je kiest om van aangezicht van aangezicht met de creator te komen en jullie oorspronkelijke liefdesrelatie te bekrachtigen! Je doet recht aan het authentieke levensmysterie dat je bent!  Dit is de stuwende kracht van Aquarius. Dit zoekt het leven. Dit neutraliseert de verwarring.

Dit is jezelf wakker schudden op het volgende niveau. Het gaat er nu om, om je eigen verbinding met de creator dieper te herkennen en te bekrachtigen en thuis te komen in die diepste liefde die je ooit voor jezelf hebt ervaren. In een innige verbinding met het Leven zelf. Van hieruit stroomt die liefde uit naar Al Wat Is!

Het antwoord op het gekkenhuis in de wereld voor de lichtwerker ligt in het gegeven om thuis te komen in de soevereine oerbron van leven. Binnen de verstilde vrede van Al Wat Is.

Het gaat om ultieme zelfbevrijding in het terug vinden van de liefdesrelatie met de creator in ons zelf. Dit begint met het herkennen wie je bent in je soevereine lichtkracht!

En wanneer je je slecht voelt, weet dan dat er mogelijk iets nieuws in jou het daglicht zoekt in plaats van iets ouds. Het is mogelijk het verzoek van je ziel om te herkennen en te erkennen dat je multidimensionaal werkzaam bent in de grote shift die zich op planeet aarde aan het afspelen is.

Dit is wakker worden in hogere zelf liefde op multidimensionaal niveau. Dit is kiezen voor hoger meesterschap.

De unieke frequentie die jij bent, en waar er maar eentje in de hele wereld van is, wil volledig belichaamd worden.

Kies er voor om zelf liefde door je sodemieter heen te voelen gloeien. Kies voor nieuw zelf respect, de hoogste vorm van integriteit en laat je eigen waarde de brug vormen voor nieuwe zelf liefde.

Samen op weg in de nieuwe aarde!

Jolanda van Dalen

16 september 2021