6. mrt, 2022

Wij zijn de storm!

Zondag ochtend overpeinzing.

Er is zoveel nieuws dat af kan leiden van waar het wezenlijk om gaat.

Alles ligt al lang en breed klaar in het hologram van het universum, in het quantum veld. Dus ook de goede uitkomst, de uittocht uit het lijden, ligt klaar!

Het ligt echt zoveel dichterbij en simpeler dan we denken.

Er is een plan met deze mooie planeet. Het Leven laat zich niet vernietigen. Dit keer niet want dit is het Aquariustijdperk!

De oude wetten van karma zijn ontworteld, daar zien we nu de uitwas van.

Vergeet niet dat we daar allemaal zelf aan hebben bijgedragen. We hebben mogelijk allemaal vanuit het licht, echter ook vanuit de schaduw gecreëerd. Dus onze pijn en boosheid richten op de buitenwereld brengt ons niets! Het werkt slechts tegen.

De nieuwe wetten van eenheid en liefde zijn bekrachtigd.

Waar stemmen we ons op af? Waar laten wij ons door afleiden? Waar verbinden we ons mee? Waar zijn we mede-creator van?

Mooie mensen, we dragen alles in ons om het Leven continue te herscheppen naar de oorpspronkelijke blauwdruk. Het is werkelijk aan ons! Wij zijn de liefdevolle storm!

Ons gereedschap is ons uniek talent in haar ongelooflijk mooie diversiteit. Ieder van ons draagt dat stukje van de puzzel om het leven haar oorsponkelijke glans, schoonheid en liefde terug te schenken!

We zijn dit ook al zo mooi aan het doen. Want samen hebben we deze grote shift aangezet. Hier zijn jaren van zelfwerkzaamheid binnen diepe hellings processen aan vooraf gegaan.

Onze intenties kunnen helen en manifesteren, of afbreken en chaos bewerkstelligen.

Het is werkelijk aan ons! Wij zijn de storm!

We weten het ook allang, echter we mogen er nu weer dieper naar gaan handelen.

Net even een tandje in de hogere versnelling!

27 februari 2022
Jolanda

Artwork: Mark Henson