Over ormus

De ormuslijn van HEALING ORMUS POWER biedt fantastische producten om je eigen diepste essentie, je authentieke Zelf, steeds krachtiger en dieper te belichamen hier op onze prachtige planeet Moeder Aarde.
 
Wat gebeurt er wanneer je ORMUS gaat gebruiken?
 
Ormus zet in eerste instantie een proces aan om unieke voedingstoffen voor je lichaam beschikbaar te maken in de vorm van noodzakelijke mineralen. Wij mensen maken zelf geen mineralen aan en moeten die dus via onze voeding tot ons nemen. Door allerlei oorzaken (verarmde landbouwgronden, slechte voeding enzovoorts) krijgen veel mensen te weinig goede mineralen binnen. Het lichaam gaat dan mineralen onttrekken uit het eigen lichaam, bijvoorbeeld uit de eigen botten of tanden en dat werkt sterk ondermijnend en ziekmakend.
 
Ormus voorziet je lichaam van prachtige mineralen in mono-atomaire vorm. Mono-atomair wil zeggen in een ijle en dus niet in een verdichte vorm. Precies zoals ze in de natuur voorkomen in mensen, planten, dieren, de bodem, de lucht, water en in zouten. Zo zijn daar bijvoorbeeld de edelmetalen goud, zilver, platina, osmium, palladium, rhodium en iridium. En de metalen koper, nikkel, kobalt en kwik.
 
Iemand met een allergie voor bijvoorbeeld koper of nikkel kan dus rustig ormus gebruiken want de metalen in de ormus zijn niet verdicht, maar dus in een ijle, etherische vorm (de quintessens),.
 
Ormus maakt prachtige voedingsstoffen beschikbaar voor het lichaam. Je kunt bijna direct voelen dat jij, als trillingswezen, op een hogere frequentie gaat functioneren.
 
Ormus start, door het hoge trillingsniveau van de voedende mineralen, ook een detox-proces op. In samenwerking met jouw ziel gaat de ormus opruimen wat niet meer in je lichaam thuishoort en wat je wilt helen (fysiek en in spirit). Dit kan je letterlijk en figuurlijk gaan ervaren doordat oude klachten of emoties terug lijken te zijn. Dit is een goed teken dat de ormus dan haar werkzaamheid is gestart!
 
Ormus gaat je, via haar eigen bewustzijn, ondersteunen om dieper met je zelf, met jouw essentie in verbinding te komen. Het is de spirit van het mineralenrijk zelf die je bij de hand neemt en je met je eigen oorspronkelijke natuur in contact brengt.
 
Het is werkelijk heel mooi en ontroerend om te ervaren hoe het mineralen-, planten- en kristalrijk je bondgenoten worden!
 
Ormus helpt je steeds dieper thuiskomen in jezelf en bouwt de brug tussen de hemel en de aarde. Het helpt je om je goddelijke essentie te belichamen hier in de materie.
Ormus is sterk voedend voor zowel je fysieke lichaam als je lichtlichaam.
 
Deze ormus draagt je naar de ‘next level’. Het ondersteunt je om steeds dieper je authentieke levenskracht en levensvreugde te gaan ervaren en deze als mens op deze prachtige planeet Aarde te manifesteren.
 
Ormus is lange tijd bij de mens weggehouden omdat het de sleutel naar de prachtige menselijke essentie draagt, maar mag nu de weg terugvinden naar het grote publiek.
 
Ormus ondersteunt je om je geboorterecht terug te pakken en de verbinding tussen je hart en je pijnappelklier te bekrachtigen! En thuis te komen bij wie je werkelijk bent!
 
Jolanda van Dalen
Distributeur van Healing Ormus Power