Interview in programma De Opstap van Inge de Bruin op Facebook

A.s. maandag 4 oktober, om 21.00 uur ben ik te zien en te horen in het programma De Opstap van Inge de Bruin op Facebook. 

DEZE UITZENDING IS NIET DOORGEGAAN WEGENS EEN WERELDWIJDE UITVAL VAN FACEBOOK. 

NIEUWE DATUM VOLGT BINNEN KORT!

Hieronder de vooraankondiging.

Mijn naam is Jolanda van Dalen.

Ik leef vanaf dat ik in mijn wieg lag een multidimensionaal leven. Als kind heb ik dat een periode lang af gesloten omdat ik daar nog niet mee kon bestaan, maar vele jaren later kon ik dit weer ontsluiten. Ik leef huid aan huid met Al Wat Is! Ik leef een multidimensionaal avontuur dat met de dag interessanter en vreugdevoller wordt.

Jij en ik, mooie lezer, we zijn multidimensionale mensen. Jij en ik dragen een prachtige overkoepelende overziel en daarbinnen omvatten we vele zielen extensies, of te wel parallelle zelven. Deze zelven bestaan allemaal gelijktijdig in het actuele nu-moment, dus samen met de aardse menselijke persoonlijkheid. Ze kunnen zich in een andere dimensie, op een andere tijdslijn, op een andere planeet, binnen een ander sterrenstelsel of ander universum bevinden. Een ander zelf kan een engel zijn, een walvis, een kristal, een buitenaardse, een huisdier, een kristal enzovoort.

Dit principe van de vele zelven stelt iedere levensvonk in staat om gelijktijdig meerdimensionale levenservaringen op te doen binnen het grote ‘Al Wat Is’. Dit is een groots concept met ongekende mogelijkheden dat ons kan doen duizelen! Terwijl je gewoon je aardse leven leidt, gebeurt er dus van alles binnen jouw overziel en ben je andere ervaringen op aan het doen binnen het ‘GROTE AL’. En je bent ook mogelijk nieuw bewustzijn aan het zaaien op Moeder Aarde vanuit al je parallelle ervaringen.

Onze multidimensionale werkelijkheid is de sleutel waarmee we doelgericht en daadkrachtig, stap voor stap onze menselijke evolutie vorm kunnen geven. Eerst binnen het zelf en van hieruit binnen het collectief. Dit gebeurt ook al en dit neemt op dit moment een zinderende vlucht! Binnen onze multidimensionaliteit ligt ons hoger bewustzijn en dit bevat de belofte, de sleutel die belangrijk is voor het complexe tijdsgewricht waarin we ons op dit moment bevinden. Binnen ons hoger potentieel liggen de antwoorden klaar op de complexe vraagstukken waarvoor we ons op dit moment geplaatst zien.

Als coach ben ik mensen nabij om dit hoger bewustzijn, dit hoger potentieel in zichzelf te gaan herkennen en vrij te geven. Deze weg begint eerst met het opruimen van allerlei oude patronen die niet meer dienend zijn. Zo maken we de weg vrij naar de herkenning, erkenning en acceptatie van het prachtige ware zelf.

Een prachtig healingtool wat ik als zeer essentieel ervaar in dit tijdsgewricht is ormus.

Ormus, ook wel De Steen der Wijzen genoemd, is een voedingssupplement op basis van hoogwaardige mono atomaire mineralen waaraan energetische frequenties zijn toegevoegd.  Ormus is een prachtige ondersteuning voor jou en mij als trilling wezen. Ormus modelleert de verbinding van ons hart met de pijnappelklier, ondersteunt het immuunsysteem en helpt ons onze lichtkracht op te bouwen en te onderhouden. Ormus is een prachtig hulpmiddel om de brug naar ons eigen multidimensionaliteit te bouwen!

Ieder van ons draagt een unieke belofte voor de nieuwe aarde in zich! En precies het tijdsgewricht waarin we nu leven, met al haar chaos, vormt de grootste uitdaging om die belofte te leren belichamen. We mogen via de brug van compassie en zelf liefde uit iedere strijd om het bestaan  stappen zodat we van aangezicht tot aangezicht komen met wie we als mens werkelijk zijn. We mogen van overleven naar LEVEN gaan nu!

We gaan allemaal een eigen unieke weg en in De Opstap deel ik mijn verhaal. En daar kijk ik naar uit.

Tot ziens!