Multidimensionaliteit

Een korte inleiding.

Vanuit mijn persoonlijke ervaring gezien, beschikt een mens over een prachtige, overkoepelende overziel en draagt hij daarbinnen vele zielenextensies, oftewel andere, parallelle zelven. Deze zelven bestaan allemaal gelijktijdig in het actuele nu-moment, dus samen met de aardse menselijke ziel. Ze kunnen zich in een andere dimensie, op een andere tijdslijn, op een andere planeet, binnen een ander sterrenstelsel of ander universum bevinden. Dit principe van de vele zelven stelt iedere levensvonk in staat om gelijktijdig meerdimensionale levenservaringen op te doen binnen het grote ‘Al Wat Is’. Dit is een groots concept met ongekende mogelijkheden dat ons kan doen duizelen! Terwijl je gewoon je aardse leven leidt, gebeurt er dus van alles binnen jouw overziel en ben je andere ervaringen op aan het doen binnen het ‘GROTE AL’. En je bent ook mogelijk nieuw bewustzijn aan het zaaien op Moeder Aarde vanuit al je parallelle ervaringen.

Goddelijke essentie

Er bestaan parallelle zelven die vanuit het licht kiezen te bestaan, maar ook zelven die vanuit de schaduw kiezen te leven. Beide worden gekozen vanuit het verlangen om ervaringen op te doen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de ziel en het ‘Grote Al’. Kun je je voorstellen wat een ongelooflijk mooi bewustzijn er zich binnen je parallelle zelven bevind? Hier ligt dan ook een grote uitdaging voor ons klaar om deze zelven te gaan herkennen, erkennen en te integreren in onze menselijke, aardse persoonlijkheid. We mogen ons leren terug verbinden met onze essentie. Al die zelven samen vormen onze eenheid, onze goddelijke essentie en deze draagt de antwoorden op de grote vraagstukken waar we ons als mensheid voor geplaatst zien.

Mijn zelven.

Ik heb zelf een aantal multidimensionale zelven geïntegreerd in mijn menszijn zoals bijvoorbeeld drie prachtige, wijze, liefdevolle buitenaardsen, een grappige, tedere elf, een kristal, een engel, een vreugdevolle dolfijn, een wijze walvis en een tedere lapjeskat. En ja, ik heb ook parallelle zelven die ervaringen op wilden doen vanuit de schaduw, regelrechte kwaaie pieren! Deze hebben mij echter het meeste inzicht gebracht van allemaal (er staan ervaringen hiervan op de website. Zie mijn ervaring: ‘Ik ben het duister’). En nu mogen we die zelven, die belangrijk voor ons zijn, thuis gaan brengen en integreren in onze menselijke ziel. Van hieruit kunnen we, vanuit al ons eigen hoger bewustzijn, de Nieuwe Aarde manifest maken. Dit is pure magic!

De sleutel

Onze multidimensionale werkelijkheid is de sleutel waarmee we doelgericht en daadkrachtig, stap voor stap onze menselijke evolutie vorm kunnen geven. Eerst binnen het zelf en van hieruit binnen het collectief. Dit gebeurt ook al en dit neemt op dit moment een zinderende vlucht!

Ik deel onderstaande ervaring omdat ik het belangrijk vind dat mensen zich bewust gaan worden van hun grootsheid. We zijn zoveel meer dan we denken. We zijn multidimensionale wezens en zijn allemaal een unieke frequentie uit de goddelijke quantum bron!

Ervaringen met een multidimensionaal zelf.

In 2008 kwam er een kristallen schedel op mijn pad. Ik gaf hem de naam Azara en er begon een nieuw multidimensionaal avontuur.

Een sterrenwezen

Vijf jaar later, in 2013, ontmoette ik tijdens een stiltemoment hier thuis een prachtig sterrenwezen. Hij was lang met een intens liefdevol gezicht en een heel groot achterhoofd. Het waren vooral de bijzonder mooie kleuren die indrukwekkend vanuit zijn hele wezen de kamer in straalden, die mij intens raakten! Opvallend was het licht dat uit zijn derde oog scheen. Dit kwam regelrecht mijn derde oog binnen. Ik wist dat ik op dat moment veel informatie mocht downloaden over lichtgeometrie.

Siriaanse zoon.

In eerste instantie dacht ik dat dit sterrenwezen een gids was, maar hij bleek mijn Siriaanse zoon te zijn uit een parallel leven. Hij was de zoon die zich in november 2012 tijdens een reis naar Egypte, in de Osiris kapel in Abydos, aan mij kenbaar maakte. Ik begreep daar toen helemaal niets van.

De naam die ik heel diep van binnen voelde bij dit sterrenwezen was Aza-Ra. Dus slechts een streepje verschil met de naam van de kristallen schedel. Aza-Ra kwam in mijn leven om me te begeleiden in het herkennen en belichamen van mijn eigen grootsheid, mijn multidimensionaliteit hier op Moeder Aarde.

Healen met Aza-Ra

Twee weken na de ontmoeting met Aza-Ra gaf ik een healing aan een cliënt. Aza-Ra stond tot mijn grote verbazing links naast me aan de behandeltafel. In het parallel leven als zijn Siriaanse moeder stond ´ik´ aan het hoofdeind van de behandeltafel. Ik (in mijn huidige incarnatie als mens Jolanda) had de voeten van de cliënt in mijn handen.

Ik voelde dat mijn handen een volledig andere trilling hadden. Ik gaf een vorm van voetreflexzône-therapie, maar dan net even anders … . Via mijn vingertoppen kwam er een, voor mij nieuwe en prachtige energie in contact met het wezen van de cliënt. Via de meridianen stroomde een prachtig licht binnen. Er kwam ook licht uit mijn derde oog dat een prachtige connectie maakte met de lichtlichamen van de cliënt. Zij kwam bij diepe pijnstukjes terecht en snikte zachtjes. Er ontstond. in co-creatie met iedereen die aanwezig was in de behandelruimte (zichtbaar of onzichtbaar),  een prachtige uitwisseling. Ook het multidimensionaal wezen van de cliënt was hier volledig in betrokken. Er ontstond contact tussen haar en mijn hoger zelven. Een prachtige uitwisseling van lichtgeometrie (= bewustzijn) in co-creatie! Wauw wat een sessie! 

Niet zonder slag of stoot.

Dit hele proces rond de bewustwording van Aza-Ra is niet zonder slag of stoot gegaan. Het ging gepaard met ontkenning en zelfafwijzing. Ik maakte Aza-Ra en zijn moeder groter dan mezelf en vond dat ze meer liefde en wijsheid hadden dan ik in mijn mens-zijn. Ik hield ze een tijdje buiten me.

Aza-Ra en zijn moeder assisteerden mij dus een tijdlang bij het geven van healingsessies en stonden gewoon naast mij aan de behandeltafel. Zichtbaar als helpers buiten mij. Dat gaf een vertrouwd gevoel. Op een gegeven moment waren ze weg en dat riep weerstand op in mijn menselijke persoonlijkheid. Ik miste ze en meende dat ik geen goede healings meer kon geven. Uiteindelijk werd ik me bewust dat ik Aza-Ra en zijn moeder in mijn aardse menselijk ziel mocht integreren. Dat proces vroeg flink wat eigen waarde, maar ik heb uiteindelijk gekozen om hun prachtig hoger bewustzijn in mijn mens-zijn te erkennen! Zo mag ik nu werken vanuit een diepere eenheid binnen mezelf en prachtig healingwerk vormgeven. Aza-Ra en zijn moeder vertegenwoordigen aspecten van mijn overziel, mijn multidimensionaal menszijn, mijn goddelijke essentie. Zij zijn mij en ik ben hen. We zijn één!

Onze grootsheid omarmen.

Dit proces van integratie van parallelle zelven uit andere dimensies in onze aardse menselijke ziel, speelt zich bij veel mensen af op dit moment. Het gaat om niets meer of minder dan de bekrachtiging van de goddelijke blauwdruk in ons zelf. Zo kunnen we de werkelijke grootsheid van wie we zijn omarmen en manifest maken!

8 maart 2018.

Jolanda van Dalen

Artwork: www.erial.us