Helen is geen techniek! Het gaat om de dualiteit in jezelf te overstijgen en op pad te zijn om volledig soeverein te worden!

Praktijk aanbod.

Op maat gesneden sessies ( van anderhalf uur) voor het helen en belichamen van jouw prachtig innerlijk lichtkind: 

 • verwerking van trauma zoals bjjvoorbeeld: angststoornis, paniekaanval, fobie, depressie, scheiding, relatieproblematiek, verlies, rouw, misbruik, religieus trauma, burn out, depressie, eetstoornis, postnatale depressie enzovoort. 
 • het losmaken van etiketten die vanuit het oude gezondheidssysteem op je zijn geplakt. Denk hierbij aan dyslexie, autisme, syndroom van Asperger, ADHD, fysieke kwalen enzovoorts. We gaan "omdenken" en halen jouw prachtig potentieël dat hierbinnen besloten ligt omhoog! 
 • begeleiding bij het helingsproces van je gezondheidsproblematiek (fysiek of psychisch).  Eventueel met behulp van hoogfrequente healingtools. 
 • Bouwen aan de essentie van je relatie.
 • het omgaan met hooggevoeligheid. Herkennen, erkennen en accepteren van wie je diep van binnen voelt dat je bent.
 • het verruimen van je spiritueel blikveld. 
 •  begeleiding bij je proces rond het gebruik van ormus.
 • begeleiding bij het belichamen van je multidimensionaliteit.
 • begeleiding bij ervaringen met buitenaards contact.
 • begeleiding bij je proces om je los te maken van de oude matrix.
 • een dieper inzicht in de betekenis van de dieren in je leven.

Begeleiding rond thema zelfdoding:

Je bent ook zeer welkom voor liefdevolle en zorgvuldige begeleiding wanneer je het leven op deze planeet niet meer ziet zitten en gedachten aan zelfdoding hebt. Het blijkt vaak de niet gevoelde pijn te zijn die ons de weg in laat slaan richting zelfdoding. We gaan samen op zoek naar een mogelijk kantelpunt in jouw proces. We gaan kijken of we de neerwaartse spiraal van je isolement en je angst kunnen transformeren. Dus de schaduw omzetten naar licht (= bewustzijn). Dit proces van transformatie kan een onzegbaar mooie sleutel aanreiken om de deur naar nieuwe zingeving te openen. Dit kan uit een volkomen onverwachte hoek komen. Levensbeeïndiging hoeft niet de enige uitweg uit diepe zielenpijn te zijn ... ... .

Familie en vrienden die dierenbaren verloren hebben door zelf doding of dierbaren hebben die het leven niet meer zien zitten en handvaten zoeken, zijn ook zeer wekom!

Naast het consult in de praktijk zijn er mogelijkheden voor:

 • telefonisch consult.
 • e-mail consult.
 • Zoom online consult.

Ik werk op basis van donaties. Echter aangezien mijn schoorsteen ook moet roken, vraag ik een minimale bijdrage van €20,00. Graag bij aanvang van de sessie te voldoen. Contant of via internet betaling.