Wat is multidimensionaliteit? Een persoonlijke visie.

De mensheid begint zich steeds duidelijker te herinneren wie hij van oorsprong is. Steeds meer mensen maken zich vrij van de oude matrix en verbinden zich terug met het oorspronkelijk EENHEIDS BEWUSTZIJN. Daarbinnen valt de afgescheidenheid weg en gaan we ervaren dat AL WAT IS met elkaar verbonden is en niet buiten ons bestaat, echter binnen in ons! We zijn op weg om ons multidimensionaal bewustzijn terug te pakken! Dit is het geboorte recht van ieder mens!  Maar wat is nou precies dat multidimensionaal bewustzijn? 

Een korte inleiding.

Vanuit mijn persoonlijke ervaring gezien, beschikt een mens over een prachtige, overkoepelende overziel en draagt hij daarbinnen vele zielenextensies, oftewel andere, parallelle zelven. Deze zelven bestaan allemaal gelijktijdig in het actuele nu-moment, dus samen met de aardse menselijke ziel. Ze kunnen zich in een andere dimensie, op een andere tijdslijn, op een andere planeet, binnen een ander sterrenstelsel of ander universum bevinden. Dit principe van de vele zelven stelt iedere levensvonk in staat om gelijktijdig meerdimensionale levenservaringen op te doen binnen het grote ‘Al Wat Is’. Dit is een groots concept met ongekende mogelijkheden dat ons kan doen duizelen! Terwijl je gewoon je aardse leven leidt, gebeurt er dus van alles binnen jouw overziel en ben je andere ervaringen op aan het doen binnen het ‘GROTE AL’. En je bent ook mogelijk nieuw bewustzijn aan het zaaien op Moeder Aarde vanuit al je parallelle ervaringen.

Goddelijke essentie

Er bestaan parallelle zelven die vanuit het licht kiezen te bestaan, maar ook zelven die vanuit de schaduw kiezen te leven. Beide worden gekozen vanuit het verlangen om ervaringen op te doen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de ziel en het ‘Grote Al’. Kun je je voorstellen wat een ongelooflijk mooi bewustzijn er zich binnen je parallelle zelven bevind? Hier ligt dan ook een grote uitdaging voor ons klaar om deze zelven te gaan herkennen, erkennen en te integreren in onze menselijke, aardse persoonlijkheid. We mogen ons leren terug verbinden met onze essentie. Al die zelven samen vormen onze eenheid, onze goddelijke essentie en deze draagt de antwoorden op de grote vraagstukken waar we ons als mensheid voor geplaatst zien.

Mijn zelven.

Ik heb zelf een aantal multidimensionale zelven geïntegreerd in mijn menszijn zoals bijvoorbeeld twee prachtige, wijze, liefdevolle buitenaardsen, een grappige, tedere elf, een kristal, een engel, een vreugdevolle dolfijn, een wijze walvis en een tedere lapjeskat, een bij, een deva en meer. En ja, ik heb ook parallelle zelven die ervaringen op wilden doen vanuit de schaduw, regelrechte kwaaie pieren! Deze hebben mij echter het meeste inzicht gebracht van allemaal (er staan ervaringen hiervan op de website. Zie mijn ervaring: 'Een kwaaie pier'. En nu mogen we die zelven, die belangrijk voor ons zijn, thuis gaan brengen en integreren in onze menselijke ziel. Van hieruit kunnen we, vanuit al ons eigen hoger bewustzijn, de Nieuwe Aarde manifest maken. Dit is pure magic!

De sleutel

Onze multidimensionale werkelijkheid is de sleutel waarmee we doelgericht en daadkrachtig, stap voor stap onze menselijke evolutie vorm kunnen geven. Eerst binnen het zelf en van hieruit binnen het collectief. Dit gebeurt ook al en dit neemt op dit moment een zinderende vlucht!

Ik zal hier binnen kort meer delen over mijn eigen multidimensionale andere zelven en handvaten geven hoe je je eigen zelven kunt leren onderscheiden. En ik nodig jou, mooie lezer, uit om jouw ervaringen met mij, met ons hier, te delen.

NB.: Voor mij draagt het multdimensionaal bewustzijn de nieuwe kijk op reïncarnatie. Vanuit mijn eigen ervaringen bestaan al mijn 'eerdere' levens gewoon nog steeds.En dan in het eeuwige nu-moment en dus niet in de lineaire tijd, dus op een volgend in de tijd. Echter wel op andere tijdslijnen en binnen andere dimensies.

Het universum wat wij buiten ons ervaren, is ook binnen in ons aanwezig. Alles is in ons! 

Meest recente reacties

17.11 | 08:52

Och, Winfried. Je bericht komt precies op een moment waarop ik het kan gebruiken. Divine timing. Diep dank je wel, ander mooi mens! Heel blij mee! Liefss

17.11 | 07:56

Wat een mooie website heb je weer, passend bij een mooi mens ❤️✨🙏

18.10 | 07:54

Hoi Kel, mijn voorstel zou zijn om met de ROZE te beginnen. Bouwt eerst een veld van zelfliefde in onszelf op! En dan kan je een liefdevolle, krachtige nieuwe stap gaan zetten. Liefdevolle groet!

17.10 | 20:16

Ik heb geen idee met welke Ormus ik kan beginnen. Door 2 vaccinaties + energetische uitlijning + entiteit in huis waar ik logeer…; ik sense ‘paranoia’, welke Ormus om mee te starten?

Deel deze pagina